朱健康课题组

一.发表的CNS论著(共18篇)

1.  Zhu X G, Zhu J K, Precision genome editing heralds rapid de novo domestication for new crops. Cell 184, 1133-1134 (2021).

2.  Zhu J K, Abiotic Stress Signaling and Responses in Plants. Cell 167, 313-324 (2016).

3.  Yin P, Li Q, Yan C, Liu Y, Liu J, Yu F, Wang Z, Long J, He J, Wang H W, Wang J, Zhu J K, Shi Y, Yan N, Structural basis for the modular recognition of single-stranded RNA by PPR proteins. Nature 504, 168-171 (2013).

4.  Soon F F, Ng L M, Zhou X E, West G M, Kovach A, Tan M H, Suino-Powell K M, He Y, Xu Y, Chalmers M J, Brunzelle J S, Zhang H, Yang H, Jiang H, Li J, Yong E L, Cutler S, Zhu J K, Griffin P R, Melcher K, Xu H E, Molecular mimicry regulates ABA signaling by SnRK2 kinases and PP2C phosphatases. Science 335, 85-88 (2012).

5.  Qian W, Miki D, Zhang H, Liu Y, Zhang X, Tang K, Kan Y, La H, Li X, Li S, Zhu X, Shi X, Zhang K, Pontes O, Chen X, Liu R, Gong Z, Zhu J K, A histone acetyltransferase regulates active DNA demethylation in Arabidopsis. Science 336, 1445-1448 (2012).

6.  Deng D, Yan C, Pan X, Mahfouz M, Wang J, Zhu J K, Shi Y, Yan N, Structural basis for sequence-specific recognition of DNA by TAL effectors. Science 335, 720-723 (2012).

7.  Gao Z, Liu H L, Daxinger L, Pontes O, He X, Qian W, Lin H, Xie M, Lorkovic Z J, Zhang S, Miki D, Zhan X, Pontier D, Lagrange T, Jin H, Matzke A J, Matzke M, Pikaard C S, Zhu J K, An RNA polymerase II- and AGO4-associated protein acts in RNA-directed DNA methylation. Nature 465, 106-109 (2010).

8.  Fedoroff N V, Battisti D S, Beachy R N, Cooper P J, Fischhoff D A, Hodges C N, Knauf V C, Lobell D, Mazur B J, Molden D, Reynolds M P, Ronald P C, Rosegrant M W, Sanchez P A, Vonshak A, Zhu J K, Radically rethinking agriculture for the 21st century. Science 327, 833-834 (2010).

9.  Park S Y, Fung P, Nishimura N, Jensen D R, Fujii H, Zhao Y, Lumba S, Santiago J, Rodrigues A, Chow T F, Alfred S E, Bonetta D, Finkelstein R, Provart N J, Desveaux D, Rodriguez P L, Mccourt P, Zhu J K, Schroeder J I, Volkman B F, Cutler S R, Abscisic acid inhibits type 2C protein phosphatases via the PYR/PYL family of START proteins. Science 324, 1068-1071 (2009).

10.  Melcher K, Ng L M, Zhou X E, Soon F F, Xu Y, Suino-Powell K M, Park S Y, Weiner J J, Fujii H, Chinnusamy V, Kovach A, Li J, Wang Y, Li J, Peterson F C, Jensen D R, Yong E L, Volkman B F, Cutler S R, Zhu J K, Xu H E, A gate-latch-lock mechanism for hormone signalling by abscisic acid receptors. Nature 462, 602-608 (2009).

11.  He X J, Hsu Y F, Zhu S, Wierzbicki A T, Pontes O, Pikaard C S, Liu H L, Wang C S, Jin H, Zhu J K, An effector of RNA-directed DNA methylation in arabidopsis is an ARGONAUTE 4- and RNA-binding protein. Cell 137, 498-508 (2009).

12.  Fujii H, Chinnusamy V, Rodrigues A, Rubio S, Antoni R, Park S Y, Cutler S R, Sheen J, Rodriguez P L, Zhu J K, In vitro reconstitution of an abscisic acid signalling pathway. Nature 462, 660-664 (2009).

13.  Zhu J K, Epigenome sequencing comes of age. Cell 133, 395-397 (2008).

14.  Zheng X, Pontes O, Zhu J, Miki D, Zhang F, Li W X, Iida K, Kapoor A, Pikaard C S, Zhu J K, ROS3 is an RNA-binding protein required for DNA demethylation in Arabidopsis. Nature 455, 1259-1262 (2008).

15.  Sridhar V V, Kapoor A, Zhang K, Zhu J, Zhou T, Hasegawa P M, Bressan R A, Zhu J K, Control of DNA methylation and heterochromatic silencing by histone H2B deubiquitination. Nature 447, 735-738 (2007).

16.  Borsani O, Zhu J, Verslues P E, Sunkar R, Zhu J K, Endogenous siRNAs derived from a pair of natural cis-antisense transcripts regulate salt tolerance in Arabidopsis. Cell 123, 1279-1291 (2005).

17.  Gong Z, Morales-Ruiz T, Ariza R R, Roldan-Arjona T, David L, Zhu J K, ROS1, a repressor of transcriptional gene silencing in Arabidopsis, encodes a DNA glycosylase/lyase. Cell 111, 803-814 (2002).

18.  Liu J, Zhu J K, A calcium sensor homolog required for plant salt tolerance. Science 280, 1943-1945 (1998).


二.已发表的所有论著(1991年-2023年, 共550篇)

1. Yingfang Zhu, Guangtao Zhu, Rui Xu, Zhixin Jiao, Junwei Yang, Tao Lin, Zhen Wang, Sanwen Huang, Leelyn Chong, Jian-Kang Zhu, A natural promoter variation of SlBBX31 confers enhanced cold tolerance during tomato domestication. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL  (2023).

2. Yiwang Zhu, Yarong Lin, Yujin Fan, Yiwei Wang, Pengfeng Li, Jiang Xiong, Yuhan He, Shifeng Cheng, Xingguo Ye, Feng Wang, Justin Goodrich, Jian-Kang Zhu, Ke Wang, Cui-Jun Zhang, CRISPR/Cas9-mediated restoration of Tamyb10 to create pre-harvest sprouting-resistant red wheat. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL  (2023).

3. Wenxin Zhang, Rui Wang, Dali Kong, Fangnan Peng, Mei Chen, Wenjie Zeng, Francesca Giaume, Sheng He, Hui Zhang, Zhen Wang, Junko Kyozuka, Jian-Kang Zhu, Fabio Fornara, Daisuke Miki, Precise and heritable gene targeting in rice using a sequential transformation strategy. CELL REPORTS METHODS 3 (2023).

4. Liu,Xin, Jiang,Wei, Li,Yali, Nie,Haozhen, Cui,Lina, Li,Rongxia, Tan,Li, Peng,Li, Li,Chao, Luo,Jinyan, Li,Ming, Wang,Hongxia, Yang,Jun, Zhou,Bing, Wang,Pengcheng, Liu,Hongtao, Zhu,Jian Kang, Zhao,Chunzhao, FERONIA coordinates plant growth and salt tolerance via the phosphorylation of phyB. Nature Plants  (2023).

5. Yechun Hong, Xijin Guan, Xu Wang, Dali Kong, Shuojun Yu, Zhiqiang Wang, Yongdong Yu, Zhen-Fei Chao, Xue Liu, Sanwen Huang, Jian-Kang Zhu, Guangtao Zhu, Zhen Wang, Natural variation in SlSOS2 promoter hinders salt resistance during tomato domestication. Horticulture Research 10 (2023).

6. Yechun Hong, Yang Gao, Jia Pang, Huazhong Shi, Tingting Li, Huiying Meng, Dali Kong, Yunjuan Chen, Jian-Kang Zhu, Zhen Wang, The Sm core protein SmEb regulates salt stress responses through maintaining proper splicing of RCD1 pre-mRNA in Arabidopsis. Journal of Integrative Plant Biology  (2023).

7. Gong,Xue, Shen,Haitao, Guo,Liuling, Huang,Ce, Su,Tingting, Wang,Hao, Feng,Shengyu, Yang,Shanshan, Huo,Fenjiao, Liu,Haifeng, Zhu,Jianbo, Zhu,Jian Kang, Li,Hongbin, Liu,Hailiang, Glycyrrhizic acid inhibits myeloid differentiation of hematopoietic stem cells by binding S100 calcium binding protein A8 to improve cognition in aged mice. Immunity and Ageing 20 (2023).

8. Xuan Du, Zhenlin Yang, Guohui Xie, Changshi Wang, Laixing Zhang, Kaige Yan, Maojun Yang, Sisi Li, Jian-Kang Zhu, Jiamu Du, Molecular basis of the plant ROS1-mediated active DNA demethylation. Nature Plants 9, 271-279 (2023).

9. 闫磊, 张金山, 朱健康, 夏兰琴, 基因编辑技术及其在农作物中的应用进展. 中国农业科技导报 24, 78-89 (2022).

10. Lun Zhao, Qiangwei Zhou, Li He, Li Deng, Rosa Lozano-Duran, Guoliang Li, Jian-Kang Zhu, DNA methylation underpins the epigenomic landscape regulating genome transcription in Arabidopsis. GENOME BIOLOGY 23 (2022).

11. Zhang,Huiming, Zhu,Jianhua, Gong,Zhizhong, Zhu,Jian Kang, Abiotic stress responses in plants. NATURE REVIEWS GENETICS 23, 104-119 (2022).

12. Zhengjing Zhang, Wenjie Zeng, Wenxin Zhang, Jing Li, Dali Kong, Lei Zhang, Rui Wang, Fangnan Peng, Zhe Kong, Yongping Ke, Heng Zhang, Chanhong Kim, Huiming Zhang, Jose Ramon Botella, Jian-Kang Zhu, Daisuke Miki, Insights into the molecular mechanisms of CRISPR/Cas9-mediated gene targeting at multiple loci in Arabidopsis. PLANT PHYSIOLOGY  (2022).

13. Heng Zhang, Zhizhong Gong, Jian-Kang Zhu, Active DNA demethylation in plants: 20 years of discovery and beyond. Journal of Integrative Plant Biology 64 (2022).

14. Yu,Bo, Zheng,Wenna, Xing,Lu, Zhu,Jian Kang, Persson,Staffan, Zhao,Yang, Root twisting drives halotropism via stress-induced microtubule reorientation. DEVELOPMENTAL CELL 57, 2412-2425.e2416 (2022).

15. Zheping Yu, Yuying Ren, Jianwei Liu, Jian-Kang Zhu, Chunzhao Zhao, A novel mitochondrial protein is required for cell wall integrity, auxin accumulation and root elongation in Arabidopsis under salt stress. Stress Biology  (2022).

16. Zheping Yu, Yuying Ren, Jianwei Liu, Jian‑Kang Zhu, Chunzhao Zhao, Publisher Correction: A novel mitochondrial protein is required for cell wall integrity, auxin accumulation and root elongation in Arabidopsis under salt stress. Stress Biology  (2022).

17. Tian Yifu, Zhong Dating, Li Xinbo, Shen Rundong, Han Han, Dai Yuqin, Yao Qi, Zhang Xuening, Qi Deng, Cao Xuesong, Zhu Jian-kang, Lu Yuming, High-throughput genome editing in rice with a virus-based surrogate system. Journal of Integrative Plant Biology  (2022).

18. Wang,Hongzhi, He,Yuxin, Wang,Yingying, Li,Zuren, Hao,Jiannan, Song,Yijiao, Wang,Mugui, Zhu,Jian Kang, Base editing-mediated targeted evolution of ACCase for herbicide-resistant rice mutants. Journal of Integrative Plant Biology  (2022).

19. Mingjing Wang, Hailong Zhang, Xiaonan Zhao, Jingwen Zhou, Guochen Qin, Yuqi Liu, Xiaoyue Kou, Zhenjie Zhao, Tao Wu, Jian-Kang Zhu, Xianzhong Feng, Lixin Li, SYNTAXIN OF PLANTS81 regulates root meristem activity and stem cell niche maintenance via ROS signaling. PLANT PHYSIOLOGY  (2022).

20. Yifu Tian, Rundong Shen, Zuren Li, Qi Yao, Xuening Zhang, Dating Zhong, Xinhang Tan, Minglei Song, Han Han, Jian-Kang Zhu, Yuming Lu, Efficient C-to-G editing in rice using an optimized base editor. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL  (2022).

21. Alberto Macho, Pengcheng Wang, Jian‑Kang Zhu, Modification of the susceptibility gene TaPsIPK1 - a win-win for wheat disease resistance and yield. Stress Biology  (2022).

22. Ma,Xiaohui, Zhao,Xiaonan, Zhang,Hailong, Zhang,Yiming, Sun,Shanwen, Li,Ying, Long,Zhengbiao, Liu,Yuqi, Zhang,Xiaomeng, Li,Rongxia, Tan,Li, Jiang,Lixi, Zhu,Jian Kang, Li,Lixin, MAG2 and MAL Regulate Vesicle Trafficking and Auxin Homeostasis With Functional Redundancy. Frontiers in Plant Science 13 (2022).

23. Xin Li, Jiaqiang Wang, LeYun Wang, Yuanxu Gao, Guihai Feng, Gen Li, Jun Zou, Meixin Yu, Yu Fei Li, Chao Liu, Xue Wei Yuan, Ling Zhao, Hong Ouyang, Jian-Kang Zhu, Wei Li, Qi Zhou, Kang Zhang, Lipid metabolism dysfunction induced by age-dependent DNA methylation accelerates aging. Signal Transduction and Targeted Therapy 7 (2022).

24. Chao Li, Minyuan Ran, Jianwei Liu, Xiaoxiao Wang, Qingbing Wu, Qiang Zhang, Jing Yang, Feng Yi, Heng Zhang, Jian-Kang Zhu, Chunzhao Zhao, Functional analysis of CqPORB in the regulation of chlorophyll biosynthesis in Chenopodium quinoa. Frontiers in Plant Science 13 (2022).

25. Zhu,Jian Kang, The future of gene-edited crops in China (2022), vol. 9.

26. Hua,Kai, Han,Peijin, Zhu,Jian Kang, Improvement of base editors and prime editors advances precision genome engineering in plants. Plant Physiology 188, 1795-1810 (2022).

27. Yechun Hong, Yunjuan Chen, Huazhong Sh, Xiangfeng Kong, Juanjuan Yao, Mingguang Lei, Jian-Kang Zhu, Zhen Wang, SUMO E3 ligase SIZ1 negatively regulates arsenite resistance via depressing GSH biosynthesis in Arabidopsis. Stress Biology  (2022).

28. He,Li, Huang,Huan, Bradai,Mariem, Zhao,Cheng, You,Yin, Ma,Jun, Zhao,Lun, Lozano-Durán,Rosa, Zhu,Jian Kang, DNA methylation-free Arabidopsis reveals crucial roles of DNA methylation in regulating gene expression and development. Nature Communications 13 (2022).

29. Zhizhong Gong, Jian-Kang Zhu, Celebrating the discovery of DNA demethylase. Journal of Integrative Plant Biology 64 (2022).

30. Zhiqiang Duan, Xiaoliang Yang, Xingkun Ji, Ying Chen, Xiaomu Niu, Anping Guo, Jian-Kang Zhu, Feng Li, Zhaobo Lang, Hui Zhao, Cas12a-based on-site, rapid detection of genetically modified crops. Journal of Integrative Plant Biology  (2022).

31. Leia Colin, Felix Ruhnow, Jian-Kang Zhu, Chunzhao Zhao, Yang Zhao, Staffan Persson, The cell biology of primary cell walls during salt stress. PLANT CELL  (2022).

32. Chen,Qingchao, Hu,Tao, Li,Xiaohua, Song,Chun Peng, Zhu,Jian Kang, Chen,Liqing, Zhao,Yang, Phosphorylation of SWEET sucrose transporters regulates plant root:shoot ratio under drought. Nature Plants 8, 68-77 (2022).

33. Cao,Xuesong, Xie,Hongtao, Song,Minglei, Lu,Jinghua, Ma,Ping, Huang,Boyu, Wang,Mugui, Tian,Yifu, Chen,Fan, Peng,Jun, Lang,Zhaobo, Li,Guofu, Zhu,Jian Kang, Cut–dip–budding delivery system enables genetic modifications in plants without tissue culture. The Innovation 4 (2022).

34. Bazihizina,Nadia, Böhm,Jennifer, Messerer,Maxim, Stigloher,Christian, Müller,Heike M., Cuin,Tracey Ann, Maierhofer,Tobias, Cabot,Joan, Mayer,Klaus F.X., Fella,Christian, Huang,Shouguang, Al-Rasheid,Khaled A.S., Alquraishi,Saleh, Breadmore,Michael, Mancuso,Stefano, Shabala,Sergey, Ache,Peter, Zhang,Heng, Zhu,Jian Kang, Hedrich,Rainer, Scherzer,Sönke, Stalk cell polar ion transport provide for bladder-based salinity tolerance in Chenopodium quinoa. NEW PHYTOLOGIST  (2022).

35. Xiaohong Zhu, Shaojun Xie, Kai Tang, Rajwant K. Kalia, Na Liu, Jinbiao Ma, Ray A. Bressan, Jian-Kang Zhu, Non-CG DNA methylation-deficiency mutations enhance mutagenesis rates during salt adaptation in cultured Arabidopsis cells. Stress Biology  (2021).

36. Xiaohong Zhu, Shaojun Xie, Kai Tang, Rajwant K. Kalia, Na Liu, Jinbiao Ma, Ray A. Bressan, Jian-Kang Zhu, Publisher Correction: Non-CG DNA methylation-deficiency mutations enhance mutagenesis rates during salt adaptation in cultured Arabidopsis cells. Stress Biology  (2021).

37. Zhou,Xishi, He,Junna, Velanis,Christos N., Zhu,Yiwang, He,Yuhan, Tang,Kai, Zhu,Mingku, Graser,Lisa, de Leau,Erica, Wang,Xingang, Zhang,Lingrui, Andy Tao,W., Goodrich,Justin, Zhu,Jian Kang, Zhang,Cui Jun, A domesticated Harbinger transposase forms a complex with HDA6 and promotes histone H3 deacetylation at genes but not TEs in Arabidopsis. Journal of Integrative Plant Biology 63, 1462-1474 (2021).

38. Zhou,Jia, Hu,Qinli, Xiao,Xinlong, Yao,Deqiang, Ge,Shenghong, Ye,Jin, Li,Haojie, Cai,Rujie, Liu,Renyang, Meng,Fangang, Wang,Chao, Zhu,Jian Kang, Lei,Mingguang, Xing,Weiman, Mechanism of phosphate sensing and signaling revealed by rice SPX1-PHR2 complex structure. Nature Communications 12 (2021).

39. Zhang,Yi Zhe, Lin,Juncheng, Ren,Zhizhong, Chen,Chun Xiang, Miki,Daisuke, Xie,Si Si, Zhang,Jian, Chang,Ya Nan, Jiang,Jing, Yan,Jun, Li,Qingshun Q., Zhu,Jian Kang, Duan,Cheng Guo, Genome-wide distribution and functions of the AAE complex in epigenetic regulation in Arabidopsis. Journal of Integrative Plant Biology 63, 707-722 (2021).

40. Zhao,Chunzhao, Jiang,Wei, Zayed,Omar, Liu,Xin, Tang,Kai, Nie,Wenfeng, Li,Yali, Xie,Shaojun, Li,Yuan, Long,Tiandan, Liu,Linlin, Zhu,Yingfang, Zhao,Yang, Zhu,Jian Kang, The LRXs-RALFs-FER module controls plant growth and salt stress responses by modulating multiple plant hormones. National Science Review 8 (2021).

41. Zhan,Xiangqiang, Lu,Yuming, Zhu,Jian Kang, Botella,Jose Ramon, Genome editing for plant research and crop improvement. Journal of Integrative Plant Biology 63, 3-33 (2021).

42. Zeng,Wenjie, Huang,Huan, Lin,Xueqiang, Zhu,Chen, Kosami,Ken ichi, Huang,Chaofeng, Zhang,Huiming, Duan,Cheng Guo, Zhu,Jian Kang, Miki,Daisuke, Roles of DEMETER in regulating DNA methylation in vegetative tissues and pathogen resistance. Journal of Integrative Plant Biology 63, 691-706 (2021).

43. You,Li Yuan, Lin,Juncheng, Xu,Hua Wei, Chen,Chun Xiang, Chen,Jun Yu, Zhang,Jinshan, Zhang,Jian, Li,Ying Xin, Ye,Congting, Zhang,Hui, Jiang,Jing, Zhu,Jian Kang, Li,Qingshun Q., Duan,Cheng Guo, Intragenic heterochromatin-mediated alternative polyadenylation modulates miRNA and pollen development in rice. NEW PHYTOLOGIST 232, 835-852 (2021).

44. Xia,Lanqin, Wang,Kejian, Zhu,Jian Kang, The power and versatility of genome editing tools in crop improvement (2021), vol. 63, pp. 1591-1594.

45. Wei,Chuang, Wang,Chong, Jia,Meng, Guo,Hong Xuan, Luo,Peng Yu, Wang,Mu Gui, Zhu,Jian Kang, Zhang,Hui, Efficient generation of homozygous substitutions in rice in one generation utilizing an rABE8e base editor. Journal of Integrative Plant Biology 63, 1595-1599 (2021).

46. Wang,Zhen, Hong,Yechun, Li,Yumei, Shi,Huazhong, Yao,Juanjuan, Liu,Xue, Wang,Fuxing, Huang,Sanwen, Zhu,Guangtao, Zhu,Jian Kang, Natural variations in SlSOS1 contribute to the loss of salt tolerance during tomato domestication. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 19, 20-22 (2021).

47. Wang,Yanxiao, Liu,Xiaoqin, Zheng,Xiuxiu, Wang,Wenxia, Yin,Xunqing, Liu,Haifeng, Ma,Changle, Niu,Xiaomu, Zhu,Jian Kang, Wang,Fei, Creation of aromatic maize by CRISPR/Cas. Journal of Integrative Plant Biology 63, 1664-1670 (2021).

48. Zhidan Wang, Mugui Wang, Changhong Yang, Lun Zhao, Guochen Qin, Li Peng, Qijie Zheng, Wenfeng Nie, Chun-Peng Song, Huazhong Sh, Jian-Kang Zhu, Chunzhao Zhao, SWO1 modulates cell wall integrity under salt stress by interacting with importin ɑ in Arabidopsis. Stress Biology  (2021).

49. Ukwatta,Jayan, Pabuayon,Isaiah Catalino M., Park,Jungjae, Chen,Junping, Chai,Xiaoqiang, Zhang,Heng, Zhu,Jian Kang, Xin,Zhanguo, Shi,Huazhong, Comparative physiological and transcriptomic analysis reveals salinity tolerance mechanisms in Sorghum bicolor (L.) Moench. PLANTA 254 (2021).

50. Miki,Daisuke, Zinta,Gaurav, Zhang,Wenxin, Peng,Fangnan, Feng,Zhengyan, Zhu,Jian Kang, CRISPR/Cas9-Based Genome Editing Toolbox for Arabidopsis thaliana (2021), vol. 2200, pp. 121-146.

51. Miki,Daisuke, Wang,Rui, Li,Jing, Kong,Dali, Zhang,Lei, Zhu,Jian Kang, Gene Targeting Facilitated by Engineered Sequence-Specific Nucleases: Potential Applications for Crop Improvement. PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 62, 752-765 (2021).

52. Mao,Yanfei, Wang,Mugui, Zhao,Yuhang, Huang,Boyu, Wu,Qingbing, Zheng,Qijie, Botella,Jose Ramon, Zhu,Jian Kang, Expanding the target range of base editing in plants without loss of efficiency by blocking RNA-silencing. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 19, 2389-2391 (2021).

53. Lu,Yuming, Tian,Yifu, Shen,Rundong, Yao,Qi, Zhong,Dating, Zhang,Xuening, Zhu,Jian Kang, Precise genome modification in tomato using an improved prime editing system. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 19, 415-417 (2021).

54. Lu,Yu, Wang,Jiyao, Chen,Bo, Mo,Sudong, Lian,Lei, Luo,Yanmin, Ding,Dehui, Ding,Yanhua, Cao,Qing, Li,Yucai, Li,Yong, Liu,Guizhi, Hou,Qiqi, Cheng,Tingting, Wei,Junting, Zhang,Yanrong, Chen,Guangwu, Song,Chao, Hu,Qiang, Sun,Shuai, Fan,Guangyi, Wang,Yating, Liu,Zhiting, Song,Baoan, Zhu,Jian Kang, Li,Huarong, Jiang,Linjian, A donor-DNA-free CRISPR/Cas-based approach to gene knock-up in rice. Nature Plants 7, 1445-1452 (2021).

55. Liu,Pan, Nie,Wen Feng, Xiong,Xiansong, Wang,Yuhua, Jiang,Yuwei, Huang,Pei, Lin,Xueqiang, Qin,Guochen, Huang,Huan, Niu,Qingfeng, Du,Jiamu, Lang,Zhaobo, Lozano-Duran,Rosa, Zhu,Jian Kang, A novel protein complex that regulates active DNA demethylation in Arabidopsis. Journal of Integrative Plant Biology 63, 772-786 (2021).

56. Lin,Zhen, Li,Yuan, Wang,Yubei, Liu,Xiaolei, Ma,Liang, Zhang,Zhengjing, Mu,Chen, Zhang,Yan, Peng,Li, Xie,Shaojun, Song,Chun Peng, Shi,Huazhong, Zhu,Jian Kang, Wang,Pengcheng, Initiation and amplification of SnRK2 activation in abscisic acid signaling. Nature Communications 12 (2021).

57. Kaushal,Richa, Peng,Li, Singh,Sunil K., Zhang,Mengrui, Zhang,Xinlian, Vílchez,Juan I., Wang,Zhen, He,Danxia, Yang,Yu, Lv,Suhui, Xu,Zhongtian, Morcillo,Rafael J.L., Wang,Wei, Huang,Weichang, Paré,Paul W., Song,Chun Peng, Zhu,Jian Kang, Liu,Renyi, Zhong,Wenxuan, Ma,Ping, Zhang,Huiming, Dicer-like proteins influence Arabidopsis root microbiota independent of RNA-directed DNA methylation. Microbiome 9 (2021).

58. Zhen-Sheng Kang, Jian-Kang Zhu, Inaugural editorial. Stress Biology  (2021).

59. Huang,Xiaorui, Su,Fei, Huang,Sheng, Mei,Fating, Niu,Xiaomu, Ma,Changle, Zhang,Hui, Zhu,Xiaoguo, Zhu,Jian Kang, Zhang,Jinshan, Novel Wx alleles generated by base editing for improvement of rice grain quality. Journal of Integrative Plant Biology 63, 1632-1638 (2021).

60. Huang,Pei, Huang,Huan, Lin,Xueqiang, Liu,Pan, Zhao,Lun, Nie,Wen Feng, Zhu,Jian Kang, Lang,Zhaobo, MSI4/FVE is required for accumulation of 24-nt siRNAs and DNA methylation at a subset of target regions of RNA-directed DNA methylation. PLANT JOURNAL 108, 347-357 (2021).

61. Yechun Hong, Juanjuan Yao, Huazhong Sh, Yunjuan Chen, Jian-Kang Zhu, Zhen Wang, The Arabidopsis spliceosomal protein SmEb modulates ABA responses by maintaining proper alternative splicing of HAB1. Stress Biology  (2021).

62. He,Li, Zhao,Cheng, Zhang,Qingzhu, Zinta,Gaurav, Wang,Dong, Lozano-Durán,Rosa, Zhu,Jian Kang, Pathway conversion enables a double-lock mechanism to maintain DNA methylation and genome stability. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 118 (2021).

63. Guo,Pengcheng, Chong,Leelyn, Wu,Fangming, Hsu,Chuan Chih, Li,Chuanyou, Zhu,Jian Kang, Zhu,Yingfang, Mediator tail module subunits MED16 and MED25 differentially regulate abscisic acid signaling in Arabidopsis. Journal of Integrative Plant Biology 63, 802-815 (2021).

64. Zhu,Xin Guang, Zhu,Jian Kang, Precision genome editing heralds rapid de novo domestication for new crops. CELL 184, 1133-1134 (2021).

65. Guan,Li, Yang,Shurui, Li,Shenglin, Liu,Yu, Liu,Yuqi, Yang,Yi, Qin,Guochen, Wang,Haihai, Wu,Tao, Wang,Zhigang, Feng,Xianzhong, Wu,Yongrui, Zhu,Jian Kang, Li,Xugang, Li,Lixin, AtSEC22 Regulates Cell Morphogenesis via Affecting Cytoskeleton Organization and Stabilities. Frontiers in Plant Science 12 (2021).

66. Feng,Zhengyan, Zhan,Xiangqiang, Pang,Jia, Liu,Xue, Zhang,Huiming, Lang,Zhaobo, Zhu,Jian Kang, Genetic analysis implicates a molecular chaperone complex in regulating epigenetic silencing of methylated genomic regions. Journal of Integrative Plant Biology 63, 1451-1461 (2021).

67. Cui,Xiaona, Gao,Kaili, Wang,Linjuan, Lv,Mengyang, Li,Ziwen, Zheng,Donghua, Wu,Wenwu, Yao,Wen, Ding,Liying, Li,Xiao, Zhu,Jian Kang, Zhang,Hairong, General Control Non-derepressible 1 (AtGCN1) Is Important for Flowering Time, Plant Growth, Seed Development, and the Transcription/Translation of Specific Genes in Arabidopsis. Frontiers in Plant Science 12 (2021).

68. Cable,Jennifer, Ronald,Pamela C., Voytas,Daniel, Zhang,Feng, Levy,Avraham A., Takatsuka,Ayumu, Arimura,Shin ichi, Jacobsen,Steven E., Toki,Seiichi, Toda,Erika, Gao,Caixia, Zhu,Jian Kang, Boch,Jens, Van Eck,Joyce, Mahfouz,Magdy, Andersson,Mariette, Fridman,Eyal, Weiss,Trevor, Wang,Kan, Qi,Yiping, Jores,Tobias, Adams,Tom, Bagchi,Rammyani, Plant genome engineering from lab to field—a Keystone Symposia report (2021), vol. 1506, pp. 35-54.

69. Zhu,Yingfang, Huang,Pengcheng, Guo,Pengcheng, Chong,Leelyn, Yu,Gaobo, Sun,Xiaoli, Hu,Tao, Li,Yuan, Hsu,Chuan Chih, Tang,Kai, Zhou,Yun, Zhao,Chunzhao, Gao,Wei, Tao,W. Andy, Mengiste,Tesfaye, Zhu,Jian Kang, CDK8 is associated with RAP2.6 and SnRK2.6 and positively modulates abscisic acid signaling and drought response in Arabidopsis. NEW PHYTOLOGIST 228, 1573-1590 (2020).

70. Zhong,Yingli, Xie,Jiyong, Wen,Suzhen, Wu,Wenwu, Tan,Li, Lei,Mingguang, Shi,Huazhong, Zhu,Jian kang, TPST is involved in fructose regulation of primary root growth in Arabidopsis thaliana. PLANT MOLECULAR BIOLOGY 103, 511-525 (2020).

71. Zhang,Yi Zhe, Yuan,Jianlong, Zhang,Lingrui, Chen,Chunxiang, Wang,Yuhua, Zhang,Guiping, Peng,Li, Xie,Si Si, Jiang,Jing, Zhu,Jian Kang, Du,Jiamu, Duan,Cheng Guo, Coupling of H3K27me3 recognition with transcriptional repression through the BAH-PHD-CPL2 complex in Arabidopsis. Nature Communications 11 (2020).

72. Zhao,Chunzhao, Zhang,Heng, Song,Chunpeng, Zhu,Jian Kang, Shabala,Sergey, Mechanisms of Plant Responses and Adaptation to Soil Salinity. The Innovation 1 (2020).

73. Zhang,Jinshan, Zhou,Zhenyu, Bai,Jinjuan, Tao,Xiaoping, Wang,Ling, Zhang,Hui, Zhu,Jian Kang, Disruption of MIR396e and MIR396f improves rice yield under nitrogen-deficient conditions. National Science Review 7, 102-112 (2020).

74. Zhang,Heng, Zhao,Yang, Zhu,Jian Kang, Thriving under Stress: How Plants Balance Growth and the Stress Response. DEVELOPMENTAL CELL 55, 529-543 (2020).

75. Yu,Hasi, Kong,Xiangfeng, Huang,Huan, Wu,Wenwu, Park,Junghoon, Yun,Dae Jin, Lee,Byeong ha, Shi,Huazhong, Zhu,Jian Kang, STCH4/REIL2 Confers Cold Stress Tolerance in Arabidopsis by Promoting rRNA Processing and CBF Protein Translation. Cell Reports 30, 229-242.e225 (2020).

76. Yang,Rong, He,Li, Huang,Huan, Zhu,Jian Kang, Lozano-Duran,Rosa, Zhang,Heng, RNA-directed DNA methylation has an important developmental function in Arabidopsis that is masked by the chromatin remodeler PICKLE (2020), vol. 62, pp. 1647-1652.

77. Xiong,Xiansong, Sun,Chen, Vago,Frank S., Klose,Thomas, Zhu,Jiankang, Jiang,Wen, Cryo-EM structure of heterologous protein complex loaded thermotoga maritima encapsulin capsid. Biomolecules 10, 1-13 (2020).

78. Wang,Zhijuan, Ren,Ziyin, Cheng,Chunhong, Wang,Tao, Ji,Hongtao, Zhao,Yang, Deng,Zhiping, Zhi,Liya, Lu,Jingjing, Wu,Xinying, Xu,Shimin, Cao,Mengmeng, Zhao,Hongtao, Liu,Liu, Zhu,Jiankang, Li,Xia, Counteraction of ABA-Mediated Inhibition of Seed Germination and Seedling Establishment by ABA Signaling Terminator in Arabidopsis. Molecular Plant 13, 1284-1297 (2020).

79. Wang,Zhen, Hong,Yechun, Zhu,Guangtao, Li,Yumei, Niu,Qingfeng, Yao,Juanjuan, Hua,Kai, Bai,Jinjuan, Zhu,Yingfang, Shi,Huazhong, Huang,Sanwen, Zhu,Jian Kang, Loss of salt tolerance during tomato domestication conferred by variation in a Na+/K+ transporter. EMBO JOURNAL 39 (2020).

80. Wang,Xingang, Ren,Min, Liu,Danni, Zhang,Dabao, Zhang,Cuijun, Lang,Zhaobo, Macho,Alberto P., Zhang,Min, Zhu,Jian Kang, Large-scale identification of expression quantitative trait loci in Arabidopsis reveals novel candidate regulators of immune responses and other processes. Journal of Integrative Plant Biology 62, 1469-1484 (2020).

81. Wang,Pengcheng, Hsu,Chuan Chih, Du,Yanyan, Zhu,Peipei, Zhao,Chunzhao, Fu,Xing, Zhang,Chunguang, Paez,Juan Sebastian, Macho,Alberto P., Andy Tao,W., Zhu,Jian Kang, Mapping proteome-wide targets of protein kinases in plant stress responses. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 117, 3270-3280 (2020).

82. Wang,Liping, Ding,Yi, He,Li, Zhang,Guiping, Zhu,Jian Kang, Lozano-Duran,Rosa, A virus-encoded protein suppresses methylation of the viral genome through its interaction with ago4 in the cajal body. eLife 9, 1-21 (2020).

83. Tang,Kai, Zhao,Lun, Ren,Yuying, Yang,Shuhua, Zhu,Jian Kang, Zhao,Chunzhao, The transcription factor ICE1 functions in cold stress response by binding to the promoters of CBF and COR genes (2020), vol. 62, pp. 258-263.

84. Zhou,Hao Ran, Lin,Rong Nan, Huang,Huan Wei, Li,Lin, Cai,Tao, Zhu,Jian Kang, Chen,She, He,Xin Jian, The CCR4-NOT complex component NOT1 regulates RNA-directed DNA methylation and transcriptional silencing by facilitating Pol IV-dependent siRNA production. PLANT JOURNAL 103, 1503-1515 (2020).

85. Peng,Fangnan, Zhang,Wenxin, Zeng,Wenjie, Zhu,Jian Kang, Miki,Daisuke, Gene targeting in Arabidopsis via an all-in-one strategy that uses a translational enhancer to aid Cas9 expression. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 18, 892-894 (2020).

86. Chang,Ya Nan, Zhu,Chen, Jiang,Jing, Zhang,Huiming, Zhu,Jian Kang, Duan,Cheng Guo, Epigenetic regulation in plant abiotic stress responses. Journal of Integrative Plant Biology 62, 563-580 (2020).

87. Miao,Chunbo, Wang,Dong, He,Reqing, Liu,Shenkui, Zhu,Jian Kang, Mutations in MIR396e and MIR396f increase grain size and modulate shoot architecture in rice. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 18, 491-501 (2020).

88. Lu,Yuming, Tian,Yifu, Shen,Rundong, Yao,Qi, Wang,Mugui, Chen,Mei, Dong,Jinsong, Zhang,Tongen, Li,Feng, Lei,Mingguang, Zhu,Jian Kang, Targeted, efficient sequence insertion and replacement in rice. NATURE BIOTECHNOLOGY 38, 1402-1407 (2020).

89. Lu,Yuming, Ronald,Pamela C., Han,Bin, Li,Jiayang, Zhu,Jian Kang, Rice Protein Tagging Project: A Call for International Collaborations on Genome-wide In-Locus Tagging of Rice Proteins. Molecular Plant 13, 1663-1665 (2020).

90. Lin,Zhen, Li,Yuan, Zhang,Zhengjing, Liu,Xiaolei, Hsu,Chuan Chih, Du,Yanyan, Sang,Tian, Zhu,Chen, Wang,Yubei, Satheesh,Viswanathan, Pratibha,Pritu, Zhao,Yang, Song,Chun Peng, Tao,W. Andy, Zhu,Jian Kang, Wang,Pengcheng, A RAF-SnRK2 kinase cascade mediates early osmotic stress signaling in higher plants. Nature Communications 11 (2020).

91. Li,Xin, Wang,Jiaqiang, Wang,Leyun, Feng,Guihai, Li,Gen, Yu,Meixin, Li,Yufei, Liu,Chao, Yuan,Xuewei, Zang,Guangxi, Li,Zhihuan, Zhao,Ling, Ouyang,Hong, Quan,Qingli, Wang,Guangyu, Zhang,Charlotte, Li,Oulan, Xiang,Junkai, Zhu,Jian Kang, Li,Wei, Zhou,Qi, Zhang,Kang, Impaired lipid metabolism by age-dependent DNA methylation alterations accelerates aging. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 117, 4328-4336 (2020).

92. Li,Xin, Wang,Jiaqiang, Wang,Leyun, Feng,Guihai, Li,Gen, Yu,Meixin, Li,Yufei, Liu,Chao, Yuan,Xuewei, Zang,Guangxi, Li,Zhihuan, Zhao,Ling, Ouyang,Hong, Quan,Qingli, Wang,Guangyu, Zhang,Charlotte, Li,Oulan, Xiang,Junkai, Zhu,Jian Kang, Li,Wei, Zhou,Qi, Zhang,Kang, Erratum: Impaired lipid metabolism by age-dependent DNA methylation alterations accelerates aging (Aging Cell (2020)19(e13100)Doi: 10.1073/pnas.1919403117) (2020), vol. 117.

93. Li,Jingwen, Yang,Dong Lei, Huang,Huan, Zhang,Guiping, He,Li, Pang,Jia, Lozano-Durán,Rosa, Lang,Zhaobo, Zhu,Jian Kang, Epigenetic memory marks determine epiallele stability at loci targeted by de novo DNA methylation. Nature Plants 6, 661-674 (2020).

94. Kong,Xiangfeng, Hong,Yechun, Hsu,Yi Feng, Huang,Huan, Liu,Xue, Song,Zhe, Zhu,Jian Kang, SIZ1-Mediated SUMOylation of ROS1 Enhances Its Stability and Positively Regulates Active DNA Demethylation in Arabidopsis. Molecular Plant 13, 1816-1824 (2020).

95. Jiang,Hua, Ou,Zhiying, He,Yingyi, Yu,Meixing, Wu,Shaoqing, Li,Gen, Zhu,Jie, Zhang,Ru, Wang,Jiayi, Zheng,Lianghong, Zhang,Xiaohong, Hao,Wenge, He,Liya, Gu,Xiaoqiong, Quan,Qingli, Zhang,Edward, Luo,Huiyan, Wei,Wei, Li,Zhihuan, Zang,Guangxi, Zhang,Charlotte, Poon,Tina, Zhang,Daniel, Ziyar,Ian, Zhang,Run ze, Li,Oulan, Cheng,Linhai, Shimizu,Taylor, Cui,Xinping, Zhu,Jian kang, Sun,Xin, Zhang,Kang, DNA methylation markers in the diagnosis and prognosis of common leukemias. Signal Transduction and Targeted Therapy 5 (2020).

96. Morcillo,Rafael J.L., Singh,Sunil K., He,Danxia, An,Guo, Vílchez,Juan I., Tang,Kai, Yuan,Fengtong, Sun,Yazhou, Shao,Chuyang, Zhang,Song, Yang,Yu, Liu,Xiaomin, Dang,Yashan, Wang,Wei, Gao,Jinghui, Huang,Weichang, Lei,Mingguang, Song,Chun Peng, Zhu,Jian Kang, Macho,Alberto P., Paré,Pual W., Zhang,Huiming, Rhizobacterium-derived diacetyl modulates plant immunity in a phosphate-dependent manner. EMBO JOURNAL 39 (2020).

97. Vílchez,Juan I., Yang,Yu, He,Danxia, Zi,Hailing, Peng,Li, Lv,Suhui, Kaushal,Richa, Wang,Wei, Huang,Weichang, Liu,Renyi, Lang,Zhaobo, Miki,Daisuke, Tang,Kai, Paré,Paul W., Song,Chun Peng, Zhu,Jian Kang, Zhang,Huiming, DNA demethylases are required for myo-inositol-mediated mutualism between plants and beneficial rhizobacteria. Nature Plants 6, 983-995 (2020).

98. Hua,Kai, Tao,Xiaoping, Liang,Weiyi, Zhang,Zhaoxia, Gou,Runyu, Zhu,Jian Kang, Simplified adenine base editors improve adenine base editing efficiency in rice. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 18, 770-778 (2020).

99. Hua,Kai, Jiang,Yuwei, Tao,Xiaoping, Zhu,Jian Kang, Precision genome engineering in rice using prime editing system. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 18, 2167-2169 (2020).

100. Hong,Yechun, Wang,Zhen, Shi,Huazhong, Yao,Juanjuan, Liu,Xue, Wang,Fuxing, Zeng,Liang, Xie,Zhi, Zhu,Jian Kang, Reciprocal regulation between nicotinamide adenine dinucleotide metabolism and abscisic acid and stress response pathways in Arabidopsis. PLoS Genetics 16 (2020).

101. Hong,Yechun, Wang,Zhen, Liu,Xue, Yao,Juanjuan, Kong,Xiangfeng, Shi,Huazhong, Zhu,Jian Kang, Two chloroplast proteins negatively regulate plant drought resistance through separate pathways. PLANT PHYSIOLOGY 182, 1007-1021 (2020).

102. Hewage,Kamalani Achala H., Yang,Jing Fang, Wang,Di, Hao,Ge Fei, Yang,Guang Fu, Zhu,Jian Kang, Chemical Manipulation of Abscisic Acid Signaling: A New Approach to Abiotic and Biotic Stress Management in Agriculture. Advanced Science 7 (2020).

103. Gong,Zhizhong, Xiong,Liming, Shi,Huazhong, Yang,Shuhua, Herrera-Estrella,Luis R., Xu,Guohua, Chao,Dai Yin, Li,Jingrui, Wang,Peng Yun, Qin,Feng, Li,Jijang, Ding,Yanglin, Shi,Yiting, Wang,Yu, Yang,Yongqing, Guo,Yan, Zhu,Jian Kang, Plant abiotic stress response and nutrient use efficiency. Science China-Life Sciences 63, 635-674 (2020).

104. Chen,Kong, Li,Guo Jun, Bressan,Ray A., Song,Chun Peng, Zhu,Jian Kang, Zhao,Yang, Abscisic acid dynamics, signaling, and functions in plants. Journal of Integrative Plant Biology 62, 25-54 (2020).

105. Chen,Kong, Gao,Jinghui, Sun,Shujing, Zhang,Zhengjing, Yu,Bo, Li,Jun, Xie,Changgen, Li,Guojun, Wang,Pengcheng, Song,Chun Peng, Bressan,Ray A., Hua,Jian, Zhu,Jian Kang, Zhao,Yang, BONZAI Proteins Control Global Osmotic Stress Responses in Plants. CURRENT BIOLOGY 30, 4815-4825.e4814 (2020).

106. Chai,Haoxi, Guo,Jianfei, Zhong,Yingli, Hsu,Chuan Chih, Zou,Changsong, Wang,Pengcheng, Zhu,Jian Kang, Shi,Huazhong, The plasma-membrane polyamine transporter PUT3 is regulated by the Na+/H+ antiporter SOS1 and protein kinase SOS2. NEW PHYTOLOGIST 226, 785-797 (2020).

107. Zou,Changsong, Li,Leiting, Miki,Daisuke, Li,Delin, Tang,Qiming, Xiao,Lihong, Rajput,Santosh, Deng,Ping, Peng,Li, Jia,Wei, Huang,Ru, Zhang,Meiling, Sun,Yidan, Hu,Jiamin, Fu,Xing, Schnable,Patrick S., Chang,Yuxiao, Li,Feng, Zhang,Hui, Feng,Baili, Zhu,Xinguang, Liu,Renyi, Schnable,James C., Zhu,Jian Kang, Zhang,Heng, The genome of broomcorn millet. Nature Communications 10 (2019).

108. Zhu,Guohui, Chang,Yanan, Xu,Xuezhong, Tang,Kai, Chen,Chunxiang, Lei,Mingguang, Zhu,Jian Kang, Duan,Cheng Guo, EXPORTIN 1A prevents transgene silencing in Arabidopsis by modulating nucleo-cytoplasmic partitioning of HDA6. Journal of Integrative Plant Biology 61, 1243-1254 (2019).

109. Zhao,Chunzhao, Zayed,Omar, Zeng,Fansuo, Liu,Chaoxian, Zhang,Ling, Zhu,Peipei, Hsu,Chuan Chih, Tuncil,Yunus E., Tao,W. Andy, Carpita,Nicholas C., Zhu,Jian Kang, Arabinose biosynthesis is critical for salt stress tolerance in Arabidopsis. NEW PHYTOLOGIST 224, 274-290 (2019).

110. Zhang,Huiming, Zhang,Kang, Zhu,Jian Kang, A model for the aberrant DNA methylomes in aging cells and cancer cells. BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS 47, 997-1003 (2019).

111. Yang,Yu, Tang,Kai, Datsenka,Tatsiana U., Liu,Wenshan, Lv,Suhui, Lang,Zhaobo, Wang,Xingang, Gao,Jinghui, Wang,Wei, Nie,Wenfeng, Chu,Zhaoqing, Zhang,Heng, Handa,Avtar K., Zhu,Jian Kang, Zhang,Huiming, Critical function of DNA methyltransferase 1 in tomato development and regulation of the DNA methylome and transcriptome. Journal of Integrative Plant Biology 61, 1224-1242 (2019).

112. Yang,Rong, Hong,Yechun, Ren,Zhizhong, Tang,Kai, Zhang,Heng, Zhu,Jian Kang, Zhao,Chunzhao, A role for PICKLE in the regulation of cold and salt stress tolerance in arabidopsis. Frontiers in Plant Science 10 (2019).

113. Xu,Xuezhong, Wan,Wang, Jiang,Guobin, Xi,Yue, Huang,Haijian, Cai,Jiajia, Chang,Yanan, Duan,Cheng Guo, Mangrauthia,Satendra K., Peng,Xinxiang, Zhu,Jian Kang, Zhu,Guohui, Nucleocytoplasmic Trafficking of the Arabidopsis WD40 Repeat Protein XIW1 Regulates ABI5 Stability and Abscisic Acid Responses. Molecular Plant 12, 1598-1611 (2019).

114. Xiao,Xinlong, Zhang,Jieqiong, Li,Tao, Fu,Xing, Satheesh,Viswanathan, Niu,Qingfeng, Lang,Zhaobo, Zhu,Jian Kang, Lei,Mingguang, A group of SUVH methyl-DNA binding proteins regulate expression of the DNA demethylase ROS1 in Arabidopsis. Journal of Integrative Plant Biology 61, 110-119 (2019).

115. Wang,Mugui, Wang,Zhidan, Mao,Yanfei, Lu,Yuming, Yang,Ruifang, Tao,Xiaoping, Zhu,Jian Kang, Optimizing base editors for improved efficiency and expanded editing scope in rice (2019), vol. 17, pp. 1697-1699.

116. Wang,Lishuan, Wang,Chunlei, Liu,Xinye, Cheng,Jinkui, Li,Shaofang, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, Peroxisomal β-oxidation regulates histone acetylation and DNA methylation in Arabidopsis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 116, 10576-10585 (2019).

117. Schumann,Ulrike, Lee,Joanne M., Smith,Neil A., Zhong,Chengcheng, Zhu,Jian Kang, Dennis,Elizabeth S., Millar,Anthony A., Wang,Ming Bo, DEMETER plays a role in DNA demethylation and disease response in somatic tissues of Arabidopsis. Epigenetics 14, 1074-1087 (2019).

118. Putarjunan,Aarthi, Ruble,Jim, Srivastava,Ashutosh, Zhao,Chunzhao, Rychel,Amanda L., Hofstetter,Alex K., Tang,Xiaobo, Zhu,Jian Kang, Tama,Florence, Zheng,Ning, Torii,Keiko U., Bipartite anchoring of SCREAM enforces stomatal initiation by coupling MAP kinases to SPEECHLESS. Nature Plants 5, 742-754 (2019).

119. Miao,Chunbo, Wang,Zhen, Zhang,Lin, Yao,Juanjuan, Hua,Kai, Liu,Xue, Shi,Huazhong, Zhu,Jian Kang, The grain yield modulator miR156 regulates seed dormancy through the gibberellin pathway in rice. Nature Communications 10 (2019).

120. Mao,Yanfei, Botella,Jose Ramon, Liu,Yaoguang, Zhu,Jian Kang, Gene editing in plants: Progress and challenges. National Science Review 6, 421-437 (2019).

121. Huang,Huan, Liu,Ruie, Niu,Qingfeng, Tang,Kai, Zhang,Bo, Zhang,Heng, Chen,Kunsong, Zhu,Jian Kang, Lang,Zhaobo, Global increase in DNA methylation during orange fruit development and ripening. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 116, 1430-1436 (2019).

122. Hua,Kai, Zhang,Jinshan, Botella,Jose Ramon, Ma,Changle, Kong,Fanjiang, Liu,Baohui, Zhu,Jian Kang, Perspectives on the Application of Genome-Editing Technologies in Crop Breeding. Molecular Plant 12, 1047-1059 (2019).

123. Hua,Kai, Tao,Xiaoping, Zhu,Jian Kang, Expanding the base editing scope in rice by using Cas9 variants. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 17, 499-504 (2019).

124. Hua,Kai, Tao,Xiaoping, Han,Peijin, Wang,Rui, Zhu,Jian Kang, Genome Engineering in Rice Using Cas9 Variants that Recognize NG PAM Sequences. Molecular Plant 12, 1003-1014 (2019).

125. Nie,Wen Feng, Lei,Mingguang, Zhang,Mingxuan, Tang,Kai, Huang,Huan, Zhang,Cuijun, Miki,Daisuke, Liu,Pan, Yang,Yu, Wang,Xingang, Zhang,Heng, Lang,Zhaobo, Liu,Na, Xu,Xuechen, Yelagandula,Ramesh, Zhang,Huiming, Wang,Zhidan, Chai,Xiaoqiang, Andreucci,Andrea, Yu,Jing Quan, Berger,Frederic, Lozano-Duran,Rosa, Zhu,Jian Kang, Histone acetylation recruits the SWR1 complex to regulate active DNA demethylation in Arabidopsis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 116, 16641-16650 (2019).

126. Zhu,Haifeng, Xie,Wenxiang, Xu,Dachao, Miki,Daisuke, Tang,Kai, Huang,Chao Feng, Zhu,Jian Kang, DNA demethylase ROS1 negatively regulates the imprinting of DOGL4 and seed dormancy in Arabidopsis thaliana. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 115, E9962-E9970 (2018).

127. Zhao,Yang, Zhang,Zhengjing, Gao,Jinghui, Wang,Pengcheng, Hu,Tao, Wang,Zegang, Hou,Yueh Ju, Wan,Yizhen, Liu,Wenshan, Xie,Shaojun, Lu,Tianjiao, Xue,Liang, Liu,Yajie, Macho,Alberto P., Tao,W. Andy, Bressan,Ray A., Zhu,Jian Kang, Arabidopsis Duodecuple Mutant of PYL ABA Receptors Reveals PYL Repression of ABA-Independent SnRK2 Activity. Cell Reports 23, 3340-3351.e3345 (2018).

128. Zhao,Chunzhao, Zayed,Omar, Yu,Zheping, Jiang,Wei, Zhu,Peipei, Hsu,Chuan Chih, Zhang,Lingrui, Andy Tao,W., Lozano-Durán,Rosa, Zhu,Jian Kang, Leucine-rich repeat extensin proteins regulate plant salt tolerance in Arabidopsis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 115, 13123-13128 (2018).

129. Zhang,Ying, Zhao,Chunzhao, Li,Li, Hsu,Chuan Chih, Zhu,Jian Kang, Iliuk,Anton, Tao,W. Andy, High-Throughput Phosphorylation Screening and Validation through Ti(IV)-Nanopolymer Functionalized Reverse Phase Phosphoprotein Array. ANALYTICAL CHEMISTRY 90, 10263-10270 (2018).

130. Zhang,Jinshan, Zhang,Hui, Botella,José Ramón, Zhu,Jian Kang, Generation of new glutinous rice by CRISPR/Cas9-targeted mutagenesis of the Waxy gene in elite rice varieties (2018), vol. 60, pp. 369-375.

131. Zhang,Jinshan, Zhang,Hui, Srivastava,Ashish Kumar, Pan,Yujie, Bai,Jinjuan, Fang,Jingjing, Shi,Huazhong, Zhu,Jian Kang, Knockdown of rice microRNA166 confers drought resistance by causing leaf rolling and altering stem xylem development. PLANT PHYSIOLOGY 176, 2082-2094 (2018).

132. Zhang,Huiming, Lang,Zhaobo, Zhu,Jian Kang, Dynamics and function of DNA methylation in plants. NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 19, 489-506 (2018).

133. Zhang,Heng, Li,Yuanyuan, Zhu,Jian Kang, Developing naturally stress-resistant crops for a sustainable agriculture. Nature Plants 4, 989-996 (2018).

134. Zhang,Cuijun, Du,Xuan, Tang,Kai, Yang,Zhenlin, Pan,Li, Zhu,Peipei, Luo,Jinyan, Jiang,Yuwei, Zhang,Hui, Wan,Huafang, Wang,Xingang, Wu,Fengkai, Tao,W. Andy, He,Xin Jian, Zhang,Heng, Bressan,Ray A., Du,Jiamu, Zhu,Jian Kang, Arabidopsis AGDP1 links H3K9me2 to DNA methylation in heterochromatin. Nature Communications 9 (2018).

135. Wang,Zhen, Wang,Fuxing, Hong,Yechun, Yao,Juanjuan, Ren,Zhizhong, Shi,Huazhong, Zhu,Jian Kang, The Flowering Repressor SVP Confers Drought Resistance in Arabidopsis by Regulating Abscisic Acid Catabolism. Molecular Plant 11, 1184-1197 (2018).

136. Wang,Pengcheng, Zhao,Yang, Li,Zhongpeng, Hsu,Chuan Chih, Liu,Xue, Fu,Liwen, Hou,Yueh Ju, Du,Yanyan, Xie,Shaojun, Zhang,Chunguang, Gao,Jinghui, Cao,Minjie, Huang,Xiaosan, Zhu,Yingfang, Tang,Kai, Wang,Xingang, Tao,W. Andy, Xiong,Yan, Zhu,Jian Kang, Reciprocal Regulation of the TOR Kinase and ABA Receptor Balances Plant Growth and Stress Response. MOLECULAR CELL 69, 100-112.e106 (2018).

137. Wang,Mugui, Mao,Yanfei, Lu,Yuming, Wang,Zhidan, Tao,Xiaoping, Zhu,Jian Kang, Multiplex gene editing in rice with simplified CRISPR-Cpf1 and CRISPR-Cas9 systems (2018), vol. 60, pp. 626-631.

138. Wang,Kai, He,Junna, Zhao,Yang, Wu,Ting, Zhou,Xiaofeng, Ding,Yanglin, Kong,Lingyao, Wang,Xiaoji, Wang,Yu, Li,Jigang, Song,Chun Peng, Wang,Baoshan, Yang,Shuhua, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, EAR1 negatively regulates ABA signaling by enhancing 2C protein phosphatase activity. PLANT CELL 30, 815-834 (2018).

139. Wang,Dong, Gu,Jinbao, David,Rakesh, Wang,Zhen, Yang,Songtao, Searle,Iain R., Zhu,Jian Kang, Timmis,Jeremy N., Experimental reconstruction of double-stranded break repair-mediated plastid DNA insertion into the tobacco nucleus. PLANT JOURNAL 93, 227-234 (2018).

140. Rosas-Diaz,Tabata, Zhang,Dan, Fan,Pengfei, Wang,Liping, Ding,Xue, Jiang,Yuli, Jimenez-Gongora,Tamara, Medina-Puche,Laura, Zhao,Xinyan, Feng,Zhengyan, Zhang,Guiping, Liu,Xiaokun, Bejarano,Eduardo R., Tan,Li, Zhang,Heng, Zhu,Jian Kang, Xing,Weiman, Faulkner,Christine, Nagawa,Shingo, Lozano-Duran,Rosa, A virus-targeted plant receptor-like kinase promotes cell-to-cell spread of RNAi. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 115, 1388-1393 (2018).

141. Qi,Junsheng, Song,Chun Peng, Wang,Baoshan, Zhou,Jianmin, Kangasjärvi,Jaakko, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, Reactive oxygen species signaling and stomatal movement in plant responses to drought stress and pathogen attack. Journal of Integrative Plant Biology 60, 805-826 (2018).

142. Park,Junghoon, Lim,Chae Jin, Shen,Mingzhe, Park,Hee Jin, Cha,Joon Yung, Iniesto,Elisa, Rubio,Vicente, Mengiste,Tesfaye, Zhu,Jian Kang, Bressan,Ray A., Lee,Sang Yeol, Lee,Byeong ha, Jin,Jing Bo, Pardo,Jose M., Kim,Woe Yeon, Yun,Dae Jin, Epigenetic switch from repressive to permissive chromatin in response to cold stress. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 115 (2018).

143. Ohta,Masaru, Sato,Aiko, Renhu,Na, Yamamoto,Tsuyoshi, Oka,Nodoka, Zhu,Jian Kang, Tada,Yasuomi, Suzaki,Takuya, Miura,Kenji, MYC-type transcription factors, MYC67 and MYC70, interact with ICE1 and negatively regulate cold tolerance in Arabidopsis. Scientific Reports 8 (2018).

144. Miki,Daisuke, Zhang,Wenxin, Zeng,Wenjie, Feng,Zhengyan, Zhu,Jian Kang, CRISPR/Cas9-mediated gene targeting in Arabidopsis using sequential transformation. Nature Communications 9 (2018).

145. Miao,Chunbo, Xiao,Lihong, Hua,Kai, Zou,Changsong, Zhao,Yang, Bressan,Ray A., Zhu,Jian Kang, Mutations in a subfamily of abscisic acid recepto genes promote rice growth and productivity. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 115, 6058-6063 (2018).

146. Mao,Yanfei, Yang,Xiaoxuan, Zhou,Yiting, Zhang,Zhengjing, Botella,Jose Ramon, Zhu,Jian Kang, Manipulating plant RNA-silencing pathways to improve the gene editing efficiency of CRISPR/Cas9 systems. Genome Biology 19 (2018).

147. Yang,Dong Lei, Zhang,Guiping, Wang,Lili, Li,Jingwen, Xu,Dachao, Di,Cuiru, Tang,Kai, Yang,Lan, Zeng,Liang, Miki,Daisuke, Duan,Cheng Guo, Zhang,Huiming, Zhu,Jian Kang, Four putative SWI2/SNF2 chromatin remodelers have dual roles in regulating DNA methylation in Arabidopsis. Cell Discovery 4 (2018).

148. Srivastava,Ashish Kumar, Lu,Yuming, Zinta,Gaurav, Lang,Zhaobo, Zhu,Jian Kang, UTR-Dependent Control of Gene Expression in Plants. TRENDS IN PLANT SCIENCE 23, 248-259 (2018).

149. Chen,Hu Hui, Qu,Li, Xu,Zhi Hong, Zhu,Jian Kang, Xue,Hong Wei, EL1-like Casein Kinases Suppress ABA Signaling and Responses by Phosphorylating and Destabilizing the ABA Receptors PYR/PYLs in Arabidopsis. Molecular Plant 11, 706-719 (2018).

150. Hua,Kai, Tao,Xiaoping, Yuan,Fengtong, Wang,Dong, Zhu,Jian Kang, Precise A·T to G·C Base Editing in the Rice Genome (2018), vol. 11, pp. 627-630.

151. He,Li, Wu,Wenwu, Zinta,Gaurav, Yang,Lan, Wang,Dong, Liu,Renyi, Zhang,Huiming, Zheng,Zhimin, Huang,Huan, Zhang,Qingzhu, Zhu,Jian Kang, A naturally occurring epiallele associates with leaf senescence and local climate adaptation in Arabidopsis accessions. Nature Communications 9 (2018).

152. Duan,Cheng Guo, Zhu,Jian Kang, Cao,Xiaofeng, Retrospective and perspective of plant epigenetics in China. Journal of Genetics and Genomics 45, 621-638 (2018).

153. Gu,Jinbao, Xia,Zhiqiang, Luo,Yuehua, Jiang,Xingyu, Qian,Bilian, Xie,He, Zhu,Jian Kang, Xiong,Liming, Zhu,Jianhua, Wang,Zhen Yu, Spliceosomal protein U1A is involved in alternative splicing and salt stress tolerance in Arabidopsis thaliana. NUCLEIC ACIDS RESEARCH 46, 1777-1792 (2018).

154. Wang,Ying Ge, Fu,Feng Ling, Yu,Hao Qiang, Hu,Tao, Zhang,Yuan Yuan, Tao,Yi, Zhu,Jian Kang, Zhao,Yang, Li,Wan Chen, Interaction network of core ABA signaling components in maize. PLANT MOLECULAR BIOLOGY 96, 245-263 (2018).

155. Feng,Zhengyan, Zhang,Zhengjing, Hua,Kai, Gao,Xifeng, Mao,Yanfei, Botella,Jose Ramon, Zhu,Jian Kang, A highly efficient cell division-specific CRISPR/Cas9 system generates homozygous mutants for multiple genes in arabidopsis. International Journal of Molecular Sciences 19 (2018).

156. Barajas-Lopez,Juan de Dios, Moreno,Jose Ramon, Gamez-Arjona,Francisco M., Pardo,Jose M., Punkkinen,Matleena, Zhu,Jian Kang, Quintero,Francisco J., Fujii,Hiroaki, Upstream kinases of plant SnRKs are involved in salt stress tolerance. PLANT JOURNAL 93, 107-118 (2018).

157. Hsu,Chuan Chih, Zhu,Yingfang, Arrington,Justine V., Paez,Juan Sebastian, Wang,Pengcheng, Zhu,Peipei, Chen,I. Hsuan, Zhu,Jian Kang, Tao,W. Andy, Universal plant phosphoproteomics workflow and its application to tomato signaling in response to cold stress. MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 17, 2068-2080 (2018).

158. Cheng,Jingfei, Niu,Qingfeng, Zhang,Bo, Chen,Kunsong, Yang,Ruihua, Zhu,Jian Kang, Zhang,Yijing, Lang,Zhaobo, Downregulation of RdDM during strawberry fruit ripening. Genome Biology 19 (2018).

159. Böhm,Jennifer, Messerer,Maxim, Müller,Heike M., Scholz-Starke,Joachim, Gradogna,Antonella, Scherzer,Sönke, Maierhofer,Tobias, Bazihizina,Nadia, Zhang,Heng, Stigloher,Christian, Ache,Peter, Al-Rasheid,Khaled A.S., Mayer,Klaus F.X., Shabala,Sergey, Carpaneto,Armando, Haberer,Georg, Zhu,Jian Kang, Hedrich,Rainer, Understanding the Molecular Basis of Salt Sequestration in Epidermal Bladder Cells of Chenopodium quinoa. CURRENT BIOLOGY 28, 3075-3085.e3077 (2018).

160. Zou,Changsong, Chen,Aojun, Xiao,Lihong, Muller,Heike M., Ache,Peter, Haberer,Georg, Zhang,Meiling, Jia,Wei, Deng,Ping, Huang,Ru, Lang,Daniel, Li,Feng, Zhan,Dongliang, Wu,Xiangyun, Zhang,Hui, Bohm,Jennifer, Liu,Renyi, Shabala,Sergey, Hedrich,Rainer, Zhu,Jian Kang, Zhang,Heng, A high-quality genome assembly of quinoa provides insights into the molecular basis of salt bladder-based salinity tolerance and the exceptional nutritional value. CELL RESEARCH 27, 1327-1340 (2017).

161. Zhu,Yingfang, Wang,Bangshing, Tang,Kai, Hsu,Chuan Chih, Xie,Shaojun, Du,Hai, Yang,Yuting, Tao,Weiguo Andy, Zhu,Jian Kang, An Arabidopsis Nucleoporin NUP85 modulates plant responses to ABA and salt stress. PLoS Genetics 13 (2017).

162. Zhao,Yang, Gao,Jinghui, Kim,Jeong Im, Chen,Kong, Bressan,Ray A., Zhu,Jian Kang, Control of plant water use by ABA induction of senescence and dormancy: An overlooked lesson from evolution. PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 58, 1319-1327 (2017).

163. Zhao,Chunzhao, Wang,Pengcheng, Si,Tong, Hsu,Chuan Chih, Wang,Lu, Zayed,Omar, Yu,Zheping, Zhu,Yingfang, Dong,Juan, Tao,W. Andy, Zhu,Jian Kang, MAP Kinase Cascades Regulate the Cold Response by Modulating ICE1 Protein Stability. DEVELOPMENTAL CELL 43, 618-629.e615 (2017).

164. Zhang,Huiming, Zhu,Jian Kang, New discoveries generate new questions about rna-directed dna methylation in arabidopsis (2017), vol. 4, pp. 10-15.

165. Zhang,Hui, Zhang,Jinshan, Yan,Jun, Gou,Feng, Mao,Yanfei, Tang,Guiliang, Botella,José Ramón, Zhu,Jian Kang, Short tandem target mimic rice lines uncover functions of miRNAs in regulating important agronomic traits. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 114, 5277-5282 (2017).

166. Zhang,Hui, Zhang,Jinshan, Lang,Zhaobo, Botella,José Ramón, Zhu,Jian Kang, Genome Editing—Principles and Applications for Functional Genomics Research and Crop Improvement. CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES 36, 291-309 (2017).

167. Yang,Yu, Wang,Wei, Chu,Zhaoqing, Zhu,Jian Kang, Zhang,Huiming, Roles of nuclear pores and nucleo-cytoplasmic trafficking in plant stress responses. Frontiers in Plant Science 8 (2017).

168. Yang,Yu, La,Honggui, Tang,Kai, Miki,Daisuke, Yang,Lan, Wang,Bangshing, Duan,Cheng Guo, Nie,Wenfeng, Wang,Xingang, Wang,Siwen, Pan,Yufeng, Tran,Elizabeth J., An,Lizhe, Zhang,Huiming, Zhu,Jian Kang, SAC3B, a central component of the mRNA export complex TREX-2, is required for prevention of epigenetic gene silencing in Arabidopsis. NUCLEIC ACIDS RESEARCH 45, 181-197 (2017).

169. Yang,Rong, Zheng,Zhimin, Chen,Qing, Yang,Lan, Huang,Huan, Miki,Daisuke, Wu,Wenwu, Zeng,Liang, Liu,Jun, Zhou,Jin Xing, Ogas,Joe, Zhu,Jian Kang, He,Xin Jian, Zhang,Heng, The developmental regulator PKL is required to maintain correct DNA methylation patterns at RNA-directed DNA methylation loci. Genome Biology 18 (2017).

170. Yan,Jun, Wang,Pengcheng, Wang,Bangshing, Hsu,Chuan Chih, Tang,Kai, Zhang,Hairong, Hou,Yueh Ju, Zhao,Yang, Wang,Qiming, Zhao,Chunzhao, Zhu,Xiaohong, Tao,W. Andy, Li,Jianming, Zhu,Jian Kang, The SnRK2 kinases modulate miRNA accumulation in Arabidopsis. PLoS Genetics 13 (2017).

171. Wang,Mugui, Mao,Yanfei, Lu,Yuming, Tao,Xiaoping, Zhu,Jian kang, Multiplex Gene Editing in Rice Using the CRISPR-Cpf1 System (2017), vol. 10, pp. 1011-1013.

172. Wang,Mugui, Lu,Yuming, Botella,José Ramón, Mao,Yanfei, Hua,Kai, Zhu,Jian kang, Gene Targeting by Homology-Directed Repair in Rice Using a Geminivirus-Based CRISPR/Cas9 System (2017), vol. 10, pp. 1007-1010.

173. Wang,Linjuan, Li,Houhua, Zhao,Chunzhao, Li,Shengfei, Kong,Lingyao, Wu,Wenwu, Kong,Weisheng, Liu,Yan, Wei,Yuanyuan, Zhu,Jian Kang, Zhang,Hairong, The inhibition of protein translation mediated by AtGCN1 is essential for cold tolerance in Arabidopsis thaliana. PLANT CELL AND ENVIRONMENT 40, 56-68 (2017).

174. Wang,Dong, Qu,Zhipeng, Yang,Lan, Zhang,Qingzhu, Liu,Zhi Hong, Do,Trung, Adelson,David L., Wang,Zhen Yu, Searle,Iain, Zhu,Jian Kang, Transposable elements (TEs) contribute to stress-related long intergenic noncoding RNAs in plants. PLANT JOURNAL 90, 133-146 (2017).

175. Tang,Kai, Duan,Cheng Guo, Zhang,Huiming, Zhu,Jian Kang, Computational analysis of genome-wide ARGONAUTE-dependent DNA methylation in plants (2017), vol. 1640, pp. 219-225.

176. Si,Tong, Wang,Xiao, Wu,Lin, Zhao,Chunzhao, Zhang,Lini, Huang,Mei, Cai,Jian, Zhou,Qin, Dai,Tingbo, Zhu,Jian Kang, Jiang,Dong, Nitric oxide and hydrogen peroxide mediate wounding-induced freezing tolerance through modifications in photosystem and antioxidant system in wheat. Frontiers in Plant Science 8 (2017).

177. Ren,Zhizhong, Wang,Zhen, Zhou,X. Edward, Shi,Huazhong, Hong,Yechun, Cao,Minjie, Chan,Zhulong, Liu,Xue, Xu,H. Eric, Zhu,Jian Kang, Structure determination and activity manipulation of the turfgrass ABA receptor FePYR1. Scientific Reports 7 (2017).

178. Miki,Daisuke, Zhu,Peiying, Zhang,Wencan, Mao,Yanfei, Feng,Zhengyan, Huang,Huan, Zhang,Hui, Li,Yanqiang, Liu,Renyi, Zhang,Huiming, Qi,Yijun, Zhu,Jian Kang, Efficient generation of diRNAs requires components in the posttranscriptional gene silencing pathway. Scientific Reports 7 (2017).

179. Mao,Yanfei, Botella,Jose Ramon, Zhu,Jian Kang, Heritability of targeted gene modifications induced by plant-optimized CRISPR systems. CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 74, 1075-1093 (2017).

180. Lu,Yuming, Ye,Xiao, Guo,Renming, Huang,Jing, Wang,Wei, Tang,Jiuyou, Tan,Longtao, Zhu,Jian kang, Chu,Chengcai, Qian,Yangwen, Genome-wide Targeted Mutagenesis in Rice Using the CRISPR/Cas9 System (2017), vol. 10, pp. 1242-1245.

181. Lu,Yuming, Zhu,Jian Kang, Precise Editing of a Target Base in the Rice Genome Using a Modified CRISPR/Cas9 System (2017), vol. 10, pp. 523-525.

182. Lang,Zhaobo, Wang,Yihai, Tang,Kai, Tang,Dengguo, Datsenka,Tatsiana, Cheng,Jingfei, Zhang,Yijing, Handa,Avtar K., Zhu,Jian Kang, Critical roles of DNA demethylation in the activation of ripening-induced genes and inhibition of ripening-repressed genes in tomato fruit. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 114, E4511-E4519 (2017).

183. Ye,Ya Jin, Zhou,Li Juan, Liu,Xue, Liu,Hao, Li,De Qiang, Cao,Min Jie, Chen,Hai Feng, Xu,Lin, Zhu,Jian Kang, Zhao,Yang, A novel chemical inhibitor of ABA signaling targets all ABA receptors. PLANT PHYSIOLOGY 173, 2356-2369 (2017).

184. Cao,Min Jie, Zhang,Yu Lu, Liu,Xue, Huang,Huan, Zhou,X. Edward, Wang,Wen Long, Zeng,Ai, Zhao,Chun Zhao, Si,Tong, Du,Jiamu, Wu,Wen Wu, Wang,Fu Xing, Xu,H. Eric, Zhu,Jian Kang, Combining chemical and genetic approaches to increase drought resistance in plants. Nature Communications 8 (2017).

185. Xu,Rui Hua, Wei,Wei, Krawczyk,Michal, Wang,Wenqiu, Luo,Huiyan, Flagg,Ken, Yi,Shaohua, Shi,William, Quan,Qingli, Li,Kang, Zheng,Lianghong, Zhang,Heng, Caughey,Bennett A., Zhao,Qi, Hou,Jiayi, Zhang,Runze, Xu,Yanxin, Cai,Huimin, Li,Gen, Hou,Rui, Zhong,Zheng, Lin,Danni, Fu,Xin, Zhu,Jie, Duan,Yaou, Yu,Meixing, Ying,Binwu, Zhang,Wengeng, Wang,Juan, Zhang,Edward, Zhang,Charlotte, Li,Oulan, Guo,Rongping, Carter,Hannah, Zhu,Jian Kang, Hao,Xiaoke, Zhang,Kang, Circulating tumour DNA methylation markers for diagnosis and prognosis of hepatocellular carcinoma. NATURE MATERIALS 16, 1155-1162 (2017).

186. Chen,I. Hsuan, Xue,Liang, Hsu,Chuan Chih, Paez,Juan Sebastian Paez, Panb,Li, Andaluz,Hillary, Wendt,Michael K., Iliuk,Anton B., Zhu,Jian Kang, Tao,W. Andy, Phosphoproteins in extracellular vesicles as candidate markers for breast cancer. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 114, 3175-3180 (2017).

187. Hao,Xiaoke, Luo,Huiyan, Krawczyk,Michal, Wei,Wei, Wang,Wenqiu, Wang,Juan, Flagg,Ken, Hou,Jiayi, Zhang,Heng, Yi,Shaohua, Jafari,Maryam, Lin,Danni, Chung,Christopher, Caughey,Bennett A., Li,Gen, Dhar,Debanjan, Shi,William, Zheng,Lianghong, Hou,Rui, Zhu,Jie, Zhao,Liang, Fu,Xin, Zhang,Edward, Zhang,Charlotte, Zhu,Jian Kang, Karin,Michael, Xu,Rui Hua, Zhang,Kang, DNA methylation markers for diagnosis and prognosis of common cancers. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 114, 7414-7419 (2017).

188. Duan,Cheng Guo, Wang,Xingang, Zhang,Lingrui, Xiong,Xiansong, Zhang,Zhengjing, Tang,Kai, Pan,Li, Hsu,Chuan Chih, Xu,Huawei, Tao,W. Andy, Zhang,Heng, Zhu,Jian Kang, A protein complex regulates RNA processing of intronic heterochromatin-containing genes in Arabidopsis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 114, E7377-E7384 (2017).

189. Duan,Cheng Guo, Wang,Xingang, Xie,Shaojun, Pan,Li, Miki,Daisuke, Tang,Kai, Hsu,Chuan Chih, Lei,Mingguang, Zhong,Yingli, Hou,Yueh Ju, Wang,Zhijuan, Zhang,Zhengjing, Mangrauthia,Satendra K., Xu,Huawei, Zhang,Heng, Dilkes,Brian, Tao,W. Andy, Zhu,Jian Kang, A pair of transposon-derived proteins function in a histone acetyltransferase complex for active DNA demethylation. CELL RESEARCH 27, 226-240 (2017).

190. Duan,Cheng Guo, Zhu,Jian Kang, Dissecting the subnuclear localization patterns of argonaute proteins and other components of the RNA-directed DNA methylation pathway in plants (2017), vol. 1640, pp. 129-135.

191. Cho,Sungkyung, Yu,Si In, Park,Junghoon, Mao,Yanfei, Zhu,Jian Kang, Yun,Dae Jin, Lee,Byeong Ha, Accession-dependent CBF gene deletion by CRISPR/Cas system in arabidopsis. Frontiers in Plant Science 8 (2017).

192. Hsu,Chuan Chih, Xue,Liang, Arrington,Justine V., Wang,Pengcheng, Paez Paez,Juan Sebastian, Zhou,Yuan, Zhu,Jian Kang, Tao,W. Andy, Estimating the Efficiency of Phosphopeptide Identification by Tandem Mass Spectrometry. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY 28, 1127-1135 (2017).

193. Trupkin,Santiago A., Auge,Gabriela A., Zhu,Jian Kang, Sánchez,Rodolfo A., Botto,Javier F., SALT OVERLY SENSITIVE 2 (SOS2) and interacting partners SOS3 and ABSCISIC ACID–INSENSITIVE 2 (ABI2) promote red-light-dependent germination and seedling deetiolation in Arabidopsis. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT SCIENCES 178, 485-493 (2017).

194. Zhao,Yang, Chan,Zhulong, Gao,Jinghui, Xing,Lu, Cao,Minjie, Yu,Chunmei, Hu,Yuanlei, You,Jun, Shi,Haitao, Zhu,Yingfang, Gong,Yuehua, Mu,Zixin, Wang,Haiqing, Deng,Xin, Wang,Pengcheng, Bressan,Ray A., Zhu,Jian Kang, ABA receptor PYL9 promotes drought resistance and leaf senescence. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 113, 1949-1954 (2016).

195. Zhao,Chunzhao, Zhang,Zhengjing, Xie,Shaojun, Si,Tong, Li,Yuanya, Zhu,Jian Kang, Mutational evidence for the critical role of CBF transcription factors in cold acclimation in Arabidopsis. PLANT PHYSIOLOGY 171, 2744-2759 (2016).

196. Zhao,Chunzhao, Zhu,Jian Kang, The broad roles of CBF genes: From development to abiotic stress. Plant signaling & behavior 11 (2016).

197. Zhang,Zhengjing, Mao,Yanfei, Ha,Si, Liu,Wenshan, Botella,Jose Ramon, Zhu,Jian Kang, A multiplex CRISPR/Cas9 platform for fast and efficient editing of multiple genes in Arabidopsis. PLANT CELL REPORTS 35, 1519-1533 (2016).

198. Zhang,Qingzhu, Wang,Dong, Lang,Zhaobo, He,Li, Yang,Lan, Zeng,Liang, Li,Yanqiang, Zhao,Cheng, Huang,Huan, Zhang,Heng, Zhang,Huiming, Zhu,Jian Kang, Methylation interactions in Arabidopsis hybrids require RNA-directed DNA methylation and are influenced by genetic variation. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 113, E4248-E4256 (2016).

199. Zhang,Qingzhu, Li,Yanqiang, Xu,Tao, Srivastava,Ashish Kumar, Wang,Dong, Zeng,Liang, Yang,Lan, He,Li, Zhang,Heng, Zheng,Zhimin, Yang,Dong Lei, Zhao,Cheng, Dong,Juan, Gong,Zhizhong, Liu,Renyi, Zhu,Jian Kang, The chromatin remodeler DDM1 promotes hybrid vigor by regulating salicylic acid metabolism. Cell Discovery 2 (2016).

200. Zhang,Jixiang, Xie,Shaojun, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, Requirement for flap endonuclease 1 (FEN1) to maintain genomic stability and transcriptional gene silencing in Arabidopsis. The Plant journal : for cell and molecular biology 87, 629-640 (2016).

201. Zhang,Jixiang, Xie,Shaojun, Cheng,Jinkui, Lai,Jinsheng, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, The second subunit of DNA polymerase delta is required for genomic stability and epigenetic regulation. PLANT PHYSIOLOGY 171, 1192-1208 (2016).

202. Zhang,Hui, Gou,Feng, Zhang,Jinshan, Liu,Wenshan, Li,Qianqian, Mao,Yanfei, Botella,José Ramón, Zhu,Jian Kang, TALEN-mediated targeted mutagenesis produces a large variety of heritable mutations in rice. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 14, 186-194 (2016).

203. Zhan,Xiangqiang, Yang,Lan, Wang,Dong, Zhu,Jian Kang, Lang,Zhaobo, De novo assembly and analysis of the transcriptome of Ocimum americanum var. pilosum under cold stress. BMC Genomics 17 (2016).

204. Yan,Jun, Zhao,Chunzhao, Zhou,Jianping, Yang,Yu, Wang,Pengcheng, Zhu,Xiaohong, Tang,Guiliang, Bressan,Ray A., Zhu,Jian Kang, The miR165/166 Mediated Regulatory Module Plays Critical Roles in ABA Homeostasis and Response in Arabidopsis thaliana. PLoS Genetics 12 (2016).

205. Yamamuro,Chizuko, Zhu,Jian Kang, Yang,Zhenbiao, Epigenetic Modifications and Plant Hormone Action. Molecular Plant 9, 57-70 (2016).

206. Xing,Lu, Zhao,Yang, Gao,Jinghui, Xiang,Chengbin, Zhu,Jian Kang, The ABA receptor PYL9 together with PYL8 plays an important role in regulating lateral root growth. Scientific Reports 6 (2016).

207. Wang,Zhen, Wang,Fuxing, Hong,Yechun, Huang,Jirong, Shi,Huazhong, Zhu,Jian Kang, Two chloroplast proteins suppress drought resistance by affecting ROS production in guard cells. PLANT PHYSIOLOGY 172, 2491-2503 (2016).

208. Wang,Yuhua, Xue,Xueyi, Zhu,Jian Kang, Dong,Juan, Demethylation of ERECTA receptor genes by IBM1 histone demethylase affects stomatal development. DEVELOPMENT 143, 4452-4461 (2016).

209. Wang,Shuai, Bai,Ge, Wang,Shu, Yang,Leiyun, Yang,Fen, Wang,Yi, Zhu,Jian Kang, Hua,Jian, Chloroplast RNA-Binding Protein RBD1 Promotes Chilling Tolerance through 23S rRNA Processing in Arabidopsis. PLoS Genetics 12 (2016).

210. Wang,Pengcheng, Zhu,Jian Kang, Assessing Kinase activity in plants with in-gel Kinase assays (2016), vol. 1363, pp. 189-197.

211. Tang,Kai, Lang,Zhaobo, Zhang,Heng, Zhu,Jian Kang, The DNA demethylase ROS1 targets genomic regions with distinct chromatin modifications. Nature Plants 2 (2016).

212. Mao,Yanfei, Zhang,Zhengjing, Feng,Zhengyan, Wei,Pengliang, Zhang,Hui, Botella,José Ramón, Zhu,Jian Kang, Development of germ-line-specific CRISPR-Cas9 systems to improve the production of heritable gene modifications in Arabidopsis. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 14, 519-532 (2016).

213. Ma,Jun, Wang,Dinghe, She,Jessica, Li,Jianming, Zhu,Jian Kang, She,Yi Min, Endoplasmic reticulum-associated N-glycan degradation of cold-upregulated glycoproteins in response to chilling stress in Arabidopsis. The New phytologist 212, 282-296 (2016).

214. Yang,Dong Lei, Zhang,Guiping, Tang,Kai, Li,Jingwen, Yang,Lan, Huang,Huan, Zhang,Heng, Zhu,Jian Kang, Dicer-independent RNA-directed DNA methylation in Arabidopsis. CELL RESEARCH 26, 66-82 (2016).

215. Lang,Zhaobo, Xie,Shaojun, Zhu,Jian Kang, The 1001 Arabidopsis DNA Methylomes: An Important Resource for Studying Natural Genetic, Epigenetic, and Phenotypic Variation (2016), vol. 21, pp. 906-908.

216. Zhu,Jian Kang, Abiotic Stress Signaling and Responses in Plants. CELL 167, 313-324 (2016).

217. Hou,Yueh Ju, Zhu,Yingfang, Wang,Pengcheng, Zhao,Yang, Xie,Shaojun, Batelli,Giorgia, Wang,Bangshing, Duan,Cheng Guo, Wang,Xingang, Xing,Lu, Lei,Mingguang, Yan,Jun, Zhu,Xiaohong, Zhu,Jian Kang, Type One Protein Phosphatase 1 and Its Regulatory Protein Inhibitor 2 Negatively Regulate ABA Signaling. PLoS Genetics 12 (2016).

218. Chan,Zhulong, Wang,Yanping, Cao,Minjie, Gong,Yuehua, Mu,Zixin, Wang,Haiqing, Hu,Yuanlei, Deng,Xin, He,Xin Jian, Zhu,Jian Kang, RDM4 modulates cold stress resistance in Arabidopsis partially through the CBF-mediated pathway. NEW PHYTOLOGIST 209, 1527-1539 (2016).

219. Zheng,Zhimin, Yu,Hasi, Miki,Daisuke, Jin,Dan, Zhang,Qingzhu, Ren,Zhonghai, Gong,Zhizhong, Zhang,Heng, Zhu,Jian Kang, Involvement of Multiple Gene-Silencing Pathways in a Paramutation-like Phenomenon in Arabidopsis. Cell Reports 11, 1160-1167 (2015).

220. Zhao,Chunzhao, Lang,Zhaobo, Zhu,Jian Kang, Cold responsive gene transcription becomes more complex (2015), vol. 20, pp. 466-468.

221. Zhang,Ying, Wang,Pengcheng, Shao,Wanchen, Zhu,Jian Kang, Dong,Juan, The BASL Polarity Protein Controls a MAPK Signaling Feedback Loop in Asymmetric Cell Division. DEVELOPMENTAL CELL 33, 136-149 (2015).

222. Zhang,Shoudong, Zhan,Xiangqiang, Xu,Xiaoming, Cui,Peng, Zhu,Jian Kang, Xia,Yiji, Xiong,Liming, Two domain-disrupted hda6 alleles have opposite epigenetic effects on transgenes and some endogenous targets. Scientific Reports 5 (2015).

223. Zhang,Heng, Zhu,Jian Kang, Protecting genes from RNA silencing by destroying aberrant transcripts. Science China-Life Sciences 58, 613-615 (2015).

224. Zhan,Xiangqiang, Qian,Bilian, Cao,Fengqiu, Wu,Wenwu, Yang,Lan, Guan,Qingmei, Gu,Xianbin, Wang,Pengcheng, Okusolubo,Temiloluwa A., Dunn,Stephanie L., Zhu,Jian Kang, Zhu,Jianhua, An Arabidopsis PWI and RRM motif-containing protein is critical for pre-mRNA splicing and ABA responses. Nature Communications 6 (2015).

225. Zhan,Xiangqiang, Zhu,Jian Kang, Lang,Zhaobo, Increasing freezing tolerance: Kinase regulation of ICE1 (2015), vol. 32, pp. 257-258.

226. Wang,Zhen Yu, Gehring,Chris, Zhu,Jianhua, Li,Feng Min, Zhu,Jian Kang, Xiong,Liming, The arabidopsis vacuolar sorting receptor1 is required  for osmotic stress-induced abscisic acid biosynthesis. PLANT PHYSIOLOGY 167, 137-152 (2015).

227. Xiao,Lihong, Yang,Ge, Zhang,Liechi, Yang,Xinhua, Zhao,Shuang, Ji,Zhongzhong, Zhou,Qing, Hu,Min, Wang,Yu, Chen,Ming, Xu,Yu, Jin,Haijing, Xiao,Xuan, Hu,Guipeng, Bao,Fang, Hu,Yong, Wan,Ping, Li,Legong, Deng,Xin, Kuang,Tingyun, Xiang,Chengbin, Zhu,Jian Kang, Oliver,Melvin J., He,Yikun, The resurrection genome of Boea hygrometrica: A blueprint for survival of dehydration. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 112, 5833-5837 (2015).

228. Wang,Pengcheng, Zhu,Jian Kang, Lang,Zhaobo, Nitric oxide suppresses the inhibitory effect of abscisic acid on seed germination by S-nitrosylation of SnRK2 proteins. Plant Signaling & Behavior 10 (2015).

229. Wang,Pengcheng, Du,Yanyan, Hou,Yueh Ju, Zhao,Yang, Hsu,Chuan Chih, Yuan,Feijuan, Zhu,Xiaohong, Tao,W. Andy, Song,Chun Peng, Zhu,Jian Kang, Nitric oxide negatively regulates abscisic acid signaling in guard cells by S-nitrosylation of OST1. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 112, 613-618 (2015).

230. Wang,Chunlei, Dong,Xiaomei, Jin,Dan, Zhao,Yusheng, Xie,Shaojun, Li,Xiaojie, He,Xinjian, Lang,Zhaobo, Lai,Jinsheng, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, Methyl-CpG-binding domain protein MBD7 is required for active DNA demethylation in arabidopsis. PLANT PHYSIOLOGY 167, 905-914 (2015).

231. Wang,Bangshing, Duan,Cheng Guo, Wang,Xingang, Hou,Yueh Ju, Yan,Jun, Gao,Caiqiu, Kim,Jin Hong, Zhang,Huiming, Zhu,Jian Kang, HOS1 regulates Argonaute1 by promoting transcription of the microRNA gene MIR168b in Arabidopsis. PLANT JOURNAL 81, 861-870 (2015).

232. Liu,Wenshan, Zhu,Xiaohong, Lei,Mingguang, Xia,Qingyou, Botella,Jose Ramon, Zhu,Jian Kang, Mao,Yanfei, A detailed procedure for CRISPR/Cas9-mediated gene editing in Arabidopsis thaliana. Science Bulletin 60, 1332-1347 (2015).

233. Lind,Christof, Dreyer,Ingo, López-Sanjurjo,Enrique J., Von Meyer,Katharina, Ishizaki,Kimitsune, Kohchi,Takayuki, Lang,Daniel, Zhao,Yang, Kreuzer,Ines, Al-Rasheid,Khaled A.S., Ronne,Hans, Reski,Ralf, Zhu,Jian Kang, Geiger,Dietmar, Hedrich,Rainer, Stomatal guard cells co-opted an ancient ABA-dependent desiccation survival system to regulate stomatal closure. CURRENT BIOLOGY 25, 928-935 (2015).

234. Li,Yan, Duan,Cheng Guo, Zhu,Xiaohong, Qian,Weiqiang, Zhu,Jian Kang, A DNA ligase required for active DNA demethylation and genomic imprinting in Arabidopsis (2015), vol. 25, pp. 757-760.

235. Li,Yan, Córdoba-Cañero,Dolores, Qian,Weiqiang, Zhu,Xiaohong, Tang,Kai, Zhang,Huiming, Ariza,Rafael R., Roldán-Arjona,Teresa, Zhu,Jian Kang, An AP Endonuclease Functions in Active DNA Dimethylation and Gene Imprinting in Arabidopsis. PLoS Genetics 11 (2015).

236. Lei,Mingguang, Zhang,Huiming, Julian,Russell, Tang,Kai, Xie,Shaojun, Zhu,Jian Kang, Regulatory link between DNA methylation and active demethylation in Arabidopsis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 112, 3553-3557 (2015).

237. Lang,Zhaobo, Lei,Mingguang, Wang,Xingang, Tang,Kai, Miki,Daisuke, Zhang,Huiming, Mangrauthia,Satendra K., Liu,Wenshan, Nie,Wenfeng, Ma,Guojie, Yan,Jun, Duan,Cheng Guo, Hsu,Chuan Chih, Wang,Chunlei, Tao,W. Andy, Gong,Zhizhong, Zhu,Jian Kang, The Methyl-CpG-Binding Protein MBD7 Facilitates Active DNA Demethylation to Limit DNA Hyper-Methylation and Transcriptional Gene Silencing. MOLECULAR CELL 57, 971-983 (2015).

238. Duan,Cheng Guo, Zhang,Huiming, Tang,Kai, Zhu,Xiaohong, Qian,Weiqiang, Hou,Yueh Ju, Wang,Bangshing, Lang,Zhaobo, Zhao,Yang, Wang,Xingang, Wang,Pengcheng, Zhou,Jianping, Liang,Gaimei, Liu,Na, Wang,Chunguo, Zhu,Jian Kang, Specific but interdependent functions for Arabidopsis AGO4 and AGO6 in RNA-directed DNA methylation. EMBO JOURNAL 34, 581-592 (2015).

239. Duan,Cheng Guo, Wang,Xingang, Tang,Kai, Zhang,Huiming, Mangrauthia,Satendra K., Lei,Mingguang, Hsu,Chuan Chih, Hou,Yueh Ju, Wang,Chunguo, Li,Yan, Tao,W. Andy, Zhu,Jian Kang, MET18 Connects the Cytosolic Iron-Sulfur Cluster Assembly Pathway to Active DNA Demethylation in Arabidopsis. PLoS Genetics 11 (2015).

240. Lang,Zhao Bo, Zhu,Jian Kang, OST1 phosphorylates ICE1 to enhance plant cold tolerance. Science China-Life Sciences 58, 317-318 (2015).

241. Ban,Ting, Zhu,Jian Kang, Melcher,Karsten, Xu,H. Eric, Structural mechanisms of RNA recognition: Sequence-specific and non-specific RNA-binding proteins and the Cas9-RNA-DNA complex. CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 72, 1045-1058 (2015).

242. Zhu,Yingfang, Schluttenhoffer,Craig M., Wang,Pengcheng, Fu,Fuyou, Thimmapuram,Jyothi, Zhu,Jian Kang, Lee,Sang Yeol, Yun,Dae Jin, Mengiste,Tesfaye, CYCLIN-DEPENDENT KINASE8 differentially regulates plant immunity to fungal pathogens through kinase-dependent and -independent functions in Arabidopsis. PLANT CELL 26, 4149-4170 (2014).

243. Zhu,Xiaohong, Taylor,Aaron, Zhang,Shenyu, Zhang,Dayong, Feng,Ying, Liang,Gaimei, Zhu,Jian Kang, Measuring spatial and temporal Ca2+ signals in arabidopsis plants. Jove-Journal of Visualized Experiments  (2014).

244. Zhao,Yang, Xing,Lu, Wang,Xingang, Hou,Yueh Ju, Gao,Jinghui, Wang,Pengcheng, Duan,Cheng Guo, Zhu,Xiaohong, Zhu,Jian Kang, The ABA receptor PYL8 promotes lateral root growth by enhancing MYB77-dependent transcription of auxin-responsive genes. Science Signaling 7 (2014).

245. Zhang,Huiming, Tang,Kai, Wang,Bangshing, Duan,Cheng Guo, Lang,Zhaobo, Zhu,Jian Kang, Protocol: A beginner's guide to the analysis of RNA-directed DNA methylation in plants. Plant Methods 10 (2014).

246. Zhang,Huiming, Tang,Kai, Qian,Weiqiang, Duan,Cheng Guo, Wang,Bangshing, Zhang,Heng, Wang,Pengcheng, Zhu,Xiaohong, Lang,Zhaobo, Yang,Yu, Zhu,Jian Kang, An Rrp6-like Protein Positively Regulates Noncoding RNA Levels and DNA Methylation in Arabidopsis. MOLECULAR CELL 54, 418-430 (2014).

247. Zhang,Huiming, Zhu,Jian Kang, Emerging roles of RNA processing factors in regulating long non-coding RNAs (2014), vol. 11, pp. 793-797.

248. Zhang,Hui, Zhang,Jinshan, Wei,Pengliang, Zhang,Botao, Gou,Feng, Feng,Zhengyan, Mao,Yanfei, Yang,Lan, Zhang,Heng, Xu,Nanfei, Zhu,Jian Kang, The CRISPR/Cas9 system produces specific and homozygous targeted gene editing in rice in one generation. PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 12, 797-807 (2014).

249. Yamamuro,Chizuko, Miki,Daisuke, Zheng,Zhimin, Ma,Jun, Wang,Jing, Yang,Zhenbiao, Dong,Juan, Zhu,Jian Kang, Overproduction of stomatal lineage cells in Arabidopsis mutants defective in active DNA demethylation. Nature Communications 5 (2014).

250. Xue,Liang, Wang,Pengcheng, Cao,Pianpian, Zhu,Jian Kang, Tao,W. Andy, Identification of extracellular signal-regulated kinase 1 (ERK1) direct substrates using stable isotope labeled kinase assay-linked phosphoproteomics. MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 13, 3199-3210 (2014).

251. Wang,Dong, Qu,Zhipeng, Adelson,David L., Zhu,Jian Kang, Timmis,Jeremy N., Transcription of nuclear organellar DNA in a model plant system. Genome Biology and Evolution 6, 1327-1334 (2014).

252. Sridharamurthy,Madhuri, Kovach,Amanda, Zhao,Yang, Zhu,Jian Kang, Xu,H. Eric, Swaminathan,Kunchithapadam, Melcher,Karsten, H2O2 inhibits ABA-signaling protein phosphatase HAB1. PLoS ONE 9 (2014).

253. Shi,Haitao, Ye,Tiantian, Zhu,Jian Kang, Chan,Zhulong, Constitutive production of nitric oxide leads to enhanced drought stress resistance and extensive transcriptional reprogramming in Arabidopsis. JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 65, 4119-4131 (2014).

254. Qian,Weiqiang, Miki,Daisuke, Lei,Mingguang, Zhu,Xiaohong, Zhang,Huiming, Liu,Yunhua, Li,Yan, Lang,Zhaobo, Wang,Jing, Tang,Kai, Liu,Renyi, Zhu,Jian Kang, Regulation of active DNA Demethylation by an α-crystallin domain protein in arabidopsis. MOLECULAR CELL 55, 361-371 (2014).

255. Liu,Renyi, Zhu,Jian Kang, Non-coding RNAs as potent tools for crop improvement. National Science Review 1, 186-189 (2014).

256. Lei,Mingguang, La,Honggui, Lu,Kun, Wang,Pengcheng, Miki,Daisuke, Ren,Zhizhong, Duan,Cheng Guo, Wang,Xingang, Tang,Kai, Zeng,Liang, Yang,Lan, Zhang,Heng, Nie,Wenfeng, Liu,Pan, Zhou,Jianping, Liu,Renyi, Zhong,Yingli, Liu,Dong, Zhu,Jian Kang, Arabidopsis EDM2 promotes IBM1 distal polyadenylation and regulates genome DNA methylation patterns. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 111, 527-532 (2014).

257. Khan,Asif, Garbelli,Anna, Grossi,Serena, Florentin,Assa, Batelli,Giorgia, Acuna,Tania, Zolla,Gaston, Kaye,Yuval, Paul,Laju K., Zhu,Jian Kang, Maga,Giovanni, Grafi,Gideon, Barak,Simon, The Arabidopsis STRESS RESPONSE SUPPRESSOR DEAD-box RNA helicases are nucleolar- and chromocenter-localized proteins that undergo stress-mediated relocalization and are involved in epigenetic gene silencing. PLANT JOURNAL 79, 28-43 (2014).

258. Cao,Min Jie, Wang,Zhen, Zhao,Qing, Mao,Jie Li, Speiser,Anna, Wirtz,Markus, Hell,Rüdiger, Zhu,Jian Kang, Xiang,Cheng Bin, Sulfate availability affects ABA levels and germination response to ABA and salt stress in Arabidopsis thaliana. PLANT JOURNAL 77, 604-615 (2014).

259. Van Oosten,Michael J., Bressan,Ray A., Zhu,Jian Kang, Bohnert,Hans J., Chinnusamy,Viswanathan, The Role of the Epigenome in Gene Expression Control and the Epimark Changes in Response to the Environment. CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES 33, 64-87 (2014).

260. Feng,Zhengyan, Mao,Yanfei, Xu,Nanfei, Zhang,Botao, Wei,Pengliang, Yang,Dong Lei, Wang,Zhen, Zhang,Zhengjing, Zheng,Rui, Yang,Lan, Zeng,Liang, Liu,Xiaodong, Zhu,Jian Kang, Multigeneration analysis reveals the inheritance, specificity, and patterns of CRISPR/Cas-induced gene modifications in Arabidopsis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 111, 4632-4637 (2014).

261. Han,Yong Feng, Dou,Kun, Ma,Ze Yang, Zhang,Su Wei, Huang,Huan Wei, Li,Lin, Cai,Tao, Chen,She, Zhu,Jian Kang, He,Xin Jian, SUVR2 is involved in transcriptional gene silencing by associating with SNF2-related chromatin-remodeling proteins in Arabidopsis. CELL RESEARCH 24, 1445-1465 (2014).

262. Huang,Chao Feng, Zhu,Jian Kang, RNA splicing factors and RNA-directed DNA methylation. Biology 3, 243-254 (2014).

263. Chinnusamy,Viswanathan, Dalal,Monika, Zhu,Jian Kang, Epigenetic regulation of abiotic stress responses in plants (2014), pp. 203-229.

264. Batelli,Giorgia, Oh,Dong Ha, D'Urzo,Matilde Paino, Orsini,Francesco, Dassanayake,Maheshi, Zhu,Jian Kang, Bohnert,Hans J., Bressan,Ray A., Maggio,Albino, Using arabidopsis-related model species (ARMS): Growth, genetic transformation, and comparative genomics (2014), vol. 1062, pp. 27-51.

265. Bressan,Ray A., Zhu,Jian Kang, Van Oosten,Michael J., Maggio,Albino, Bohnert,Hans J., Chinnusamy,Viswanathan, Epigenetics Connects the Genome to Its Environment (2014), vol. 38, pp. 69-142.

266. Zhu,Xiaohong, Zhu,Jian Kang, Double Repression in Jasmonate-Mediated Plant Defense (2013), vol. 50, pp. 459-460.

267. Zhu,Xiaohong, Feng,Ying, Liang,Gaimei, Liu,Na, Zhu,Jian Kang, Aequorin-based luminescence imaging reveals stimulus- and tissue-specific Ca2+ dynamics in arabidopsis plants. Molecular Plant 6, 444-455 (2013).

268. Zhao,Yang, Chan,Zhulong, Xing,Lu, Liu,Xiaodong, Hou,Yueh Ju, Chinnusamy,Viswanathan, Wang,Pengcheng, Duan,Chengguo, Zhu,Jian Kang, The unique mode of action of a divergent member of the ABA-receptor protein family in ABA and stress signaling. CELL RESEARCH 23, 1380-1395 (2013).

269. Zhang,Xiaoming, Lii,Yifan, Wu,Zhigang, Polishko,Anton, Zhang,Huiming, Chinnusamy,Viswanathan, Lonardi,Stefano, Zhu,Jian Kang, Liu,Renyi, Jin,Hailing, Mechanisms of small RNA generation from Cis-NATs in response to environmental and developmental cues. Molecular Plant 6, 704-715 (2013).

270. Zhang,Huiming, Wang,Bangshing, Duan,Cheng Guo, Zhu,Jian Kang, Chemical probes in plant epigenetics studies. Plant Signaling & Behavior 8 (2013).

271. Zhang,Heng, Ma,Ze Yang, Zeng,Liang, Tanaka,Kaori, Zhang,Cui Jun, Ma,Jun, Bai,Ge, Wang,Pengcheng, Zhang,Su Wei, Liu,Zhang Wei, Cai,Tao, Tang,Kai, Liu,Renyi, Shi,Xiaobing, He,Xin Jian, Zhu,Jian Kang, DTF1 is a core component of RNA-directed DNA methylation and may assist in the recruitment of Pol IV. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 110, 8290-8295 (2013).

272. Zhang,Heng, He,Xinjian, Zhu,Jian Kang, RNA-directed DNA methylation in plants: Where to start? RNA Biology 10, 1593-1596 (2013).

273. Yin,Ping, Li,Quanxiu, Yan,Chuangye, Liu,Ying, Liu,Junjie, Yu,Feng, Wang,Zheng, Long,Jiafu, He,Jianhua, Wang,Hong Wei, Wang,Jiawei, Zhu,Jian Kang, Shi,Yigong, Yan,Nieng, Structural basis for the modular recognition of single-stranded RNA by PPR proteins. NATURE 504, 168-171 (2013).

274. Xue,Liang, Wang,Pengcheng, Wang,Lianshui, Renzi,Emily, Radivojac,Predrag, Tang,Haixu, Arnold,Randy, Zhu,Jian Kang, Tao,W. Andy, Quantitative measurement of phosphoproteome response to osmotic stress in arabidopsis based on library-Assisted extracted ion chromatogram (LAXIC). MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 12, 2354-2369 (2013).

275. Wang,Yanping, Yang,Li, Zheng,Zhimin, Grumet,Rebecca, Loescher,Wayne, Zhu,Jian Kang, Yang,Pingfang, Hu,Yuanlei, Chan,Zhulong, Transcriptomic and Physiological Variations of Three Arabidopsis Ecotypes in Response to Salt Stress. PLoS ONE 8 (2013).

276. Wang,Xingang, Duan,Cheng Guo, Tang,Kai, Wang,Bangshing, Zhang,Huiming, Lei,Mingguang, Lu,Kun, Mangrauthia,Satendra K., Wang,Pengcheng, Zhu,Guohui, Zhao,Yang, Zhu,Jian Kang, RNA-binding protein regulates plant DNA methylation by controlling mRNA processing at the intronic heterochromatin-containing gene IBM1. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 110, 15467-15472 (2013).

277. Wang,Pengcheng, Xue,Liang, Batelli,Giorgia, Lee,Shinyoung, Hou,Yueh Ju, Van Oosten,Michael J., Zhang,Huiming, Tao,W. Andy, Zhu,Jian Kang, Quantitative phosphoproteomics identifies SnRK2 protein kinase substrates and reveals the effectors of abscisic acid action. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 110, 11205-11210 (2013).

278. Zhou,Hao Ran, Zhang,Fang Fang, Ma,Ze Yang, Huang,Huan Wei, Jiang,Ling, Cai,Tao, Zhu,Jian Kang, Zhang,Chuyi, He,Xin Jian, Folate polyglutamylation is involved in chromatin silencing by maintaining global DNA methylation and histone H3K9 dimethylation in Arabidopsis. PLANT CELL 25, 2545-2559 (2013).

279. Mao,Yanfei, Zhang,Hui, Xu,Nanfei, Zhang,Botao, Gou,Feng, Zhu,Jian Kang, Application of the CRISPR-Cas system for efficient genome engineering in plants (2013), vol. 6, pp. 2008-2011.

280. Luhua,Song, Hegie,Alicia, Suzuki,Nobuhiro, Shulaev,Elena, Luo,Xiaozhong, Cenariu,Diana, Ma,Vincent, Kao,Stephanie, Lim,Jennie, Gunay,Meryem Betul, Oosumi,Teruko, Lee,Seung Cho, Harper,Jeffery, Cushman,John, Gollery,Martin, Girke,Thomas, Bailey-Serres,Julia, Stevenson,Rebecca A., Zhu,Jian Kang, Mittler,Ron, Linking genes of unknown function with abiotic stress responses by high-throughput phenotype screening. PHYSIOLOGIA PLANTARUM 148, 322-333 (2013).

281. Li,Lixin, Atef,Ahmed, Piatek,Agnieszka, Ali,Zahir, Piatek,Marek, Aouida,Mustapha, Sharakuu,Altanbadralt, Mahjoub,Ali, Wang,Guangchao, Khan,Suhail, Fedoroff,Nina V., Zhu,Jian Kang, Mahfouz,Magdy M., Characterization and DNA-binding specificities of Ralstonia TAL-like effectors. Molecular Plant 6, 1318-1330 (2013).

282. Ke,Jiyuan, Chen,Run Ze, Ban,Ting, Zhou,X. Edward, Gu,Xin, Tan,M. H.Eileen, Chen,Chen, Kang,Yanyong, Brunzelle,Joseph S., Zhu,Jian Kang, Melcher,Karsten, Xu,H. Eric, Structural basis for RNA recognition by a dimeric PPR-protein complex. Nature Structural and Molecular Biology 20, 1377-1382 (2013).

283. Zhang,Cui Jun, Zhou,Jin Xing, Liu,Jun, Ma,Ze Yang, Zhang,Su Wei, Dou,Kun, Huang,Huan Wei, Cai,Tao, Liu,Renyi, Zhu,Jian Kang, He,Xin Jian, The splicing machinery promotes RNA-directed DNA methylation and transcriptional silencing in Arabidopsis. EMBO JOURNAL 32, 1128-1140 (2013).

284. Feng,Zhengyan, Zhang,Botao, Ding,Wona, Liu,Xiaodong, Yang,Dong Lei, Wei,Pengliang, Cao,Fengqiu, Zhu,Shihua, Zhang,Feng, Mao,Yanfei, Zhu,Jian Kang, Efficient genome editing in plants using a CRISPR/Cas system (2013), vol. 23, pp. 1229-1232.

285. Huang,Chao Feng, Miki,Daisuke, Tang,Kai, Zhou,Hao Ran, Zheng,Zhimin, Chen,Wei, Ma,Ze Yang, Yang,Lan, Zhang,Heng, Liu,Renyi, He,Xin Jian, Zhu,Jian Kang, A Pre-mRNA-Splicing Factor Is Required for RNA-Directed DNA Methylation in Arabidopsis. PLoS Genetics 9 (2013).

286. Dou,Kun, Huang,Chao Feng, Ma,Ze Yang, Zhang,Cui Jun, Zhou,Jin Xing, Huang,Huan Wei, Cai,Tao, Tang,Kai, Zhu,Jian Kang, He,Xin Jian, The PRP6-like splicing factor STA1 is involved in RNA-directed DNA methylation by facilitating the production of Pol V-dependent scaffold RNAs. NUCLEIC ACIDS RESEARCH 41, 8489-8502 (2013).

287. Ben Chaabane,Samir, Liu,Renyi, Chinnusamy,Viswanathan, Kwon,Yerim, Park,Joo Hyuk, Kim,Seo Yeon, Zhu,Jian Kang, Yang,Seong Wook, Lee,Byeong Ha, STA1, an Arabidopsis pre-mRNA processing factor 6 homolog, is a new player involved in miRNA biogenesis. NUCLEIC ACIDS RESEARCH 41, 1984-1997 (2013).

288. Cao,Minjie, Liu,Xue, Zhang,Yan, Xue,Xiaoqian, Zhou,X. Edward, Melcher,Karsten, Gao,Pan, Wang,Fuxing, Zeng,Liang, Zhao,Yang, Deng,Pan, Zhong,Dafang, Zhu,Jian Kang, Xu,H. Eric, Xu,Yong, An ABA-mimicking ligand that reduces water loss and promotes drought resistance in plants. CELL RESEARCH 23, 1043-1054 (2013).

289. Ban,Ting, Ke,Jiyuan, Chen,Runze, Gu,Xin, Tan,M. H.Eileen, Zhou,X. Edward, Kang,Yanyong, Melcher,Karsten, Zhu,Jian Kang, Xu,H. Eric, Structure of a PLS-class pentatricopeptide repeat protein provides insights into mechanism of RNA Recognition. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 288, 31540-31548 (2013).

290. Bai,Ge, Yang,Da Hai, Zhao,Yang, Ha,Si, Yang,Fen, Ma,Jun, Gao,Xiao Shu, Wang,Zhi Min, Zhu,Jian Kang, Interactions between soybean ABA receptors and type 2C protein phosphatases. PLANT MOLECULAR BIOLOGY 83, 651-664 (2013).

291. Arisz,Steven A., van Wijk,Ringo, Roels,Wendy, Zhu,Jian Kang, Haring,Michel A., Munnik,Teun, Rapid phosphatidic acid accumulation in response to low temperature stress in Arabidopsis is generated through diacylglycerol kinase. Frontiers in Plant Science 4 (2013).

292. Edward Zhou,X., Soon,Fen Fen, Ng,Ley Moy, Kovach,Amanda, Suino-Powell,Kelly M., Li,Jun, Yong,Eu Leong, Zhu,Jian Kang, Eric Xu,H., Melcher,Karsten, Catalytic mechanism and kinase interactions of ABA-signaling PP2C phosphatases. Plant Signaling & Behavior 7 (2012).

293. Zhang,Xiaoming, Xia,Jing, Lii,Yifan E., Barrera-Figueroa,Blanca E., Zhou,Xuefeng, Gao,Shang, Lu,Lu, Niu,Dongdong, Chen,Zheng, Leung,Christy, Wong,Timothy, Zhang,Huiming, Guo,Jianhua, Li,Yi, Liu,Renyi, Liang,Wanqi, Zhu,Jian Kang, Zhang,Weixiong, Jin,Hailing, Genome-wide analysis of plant nat-siRNAs reveals insights into their distribution, biogenesis and function. Genome Biology 13 (2012).

294. Zhang,Huiming, Zhu,Jian Kang, Seeing the forest for the trees: A wide perspective on RNA-directed DNA methylation. GENES & DEVELOPMENT 26, 1769-1773 (2012).

295. Zhang,Huiming, Deng,Xiangyang, Miki,Daisuke, Cutler,Sean, La,Honggui, Hou,Yueh Ju, Oh,Jee Eun, Zhu,Jian Kang, Sulfamethazine suppresses epigenetic silencing in Arabidopsis by impairing folate synthesis. PLANT CELL 24, 1230-1241 (2012).

296. Zhang,H., Zhu,J. K., Active DNA demethylation in plants and animals (2012), vol. 77, pp. 161-173.

297. Zhan,Xiangqiang, Wang,Bangshing, Li,Hongjiang, Liu,Renyi, Kalia,Rajwant K., Zhu,Jian Kang, Chinnusamy,Viswanathan, Arabidopsis proline-rich protein important for development and abiotic stress tolerance is involved in microRNA biogenesis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 109, 18198-18203 (2012).

298. You,Na, Murillo,Gabriel, Su,Xiaoquan, Zeng,Xiaowei, Xu,Jian, Ning,Kang, Zhang,Shoudong, Zhu,Jiankang, Cui,Xinping, SNP calling using genotype model selection on high-throughput sequencing data. BIOINFORMATICS 28, 643-650 (2012).

299. Qian,Weiqiang, Miki,Daisuke, Zhang,Heng, Liu,Yunhua, Zhang,Xi, Tang,Kai, Kan,Yunchao, La,Honggui, Li,Xiaojie, Li,Shaofang, Zhu,Xiaohong, Shi,Xiaobing, Zhang,Kangling, Pontes,Olga, Chen,Xuemei, Liu,Renyi, Gong,Zhizhong, Zhu,Jian Kang, A histone acetyltransferase regulates active DNA demethylation in Arabidopsis. SCIENCE 336, 1445-1448 (2012).

300. Mahfouz,Magdy M., Li,Lixin, Piatek,Marek, Fang,Xiaoyun, Mansour,Hicham, Bangarusamy,Dhinoth K., Zhu,Jian Kang, Targeted transcriptional repression using a chimeric TALE-SRDX repressor protein. PLANT MOLECULAR BIOLOGY 78, 311-321 (2012).

301. Li,Zixing, Li,Zheng, Gao,Xiang, Chinnusamy,Viswanathan, Bressan,Ray, Wang,Zhi Xin, Zhu,Jian Kang, Wu,Jia Wei, Liu,Dong, ROP11 GTPase Negatively Regulates ABA Signaling by Protecting ABI1 Phosphatase Activity from Inhibition by the ABA Receptor RCAR1/PYL9 in Arabidopsis. Journal of Integrative Plant Biology 54, 180-188 (2012).

302. Li,Xiaojie, Qian,Weiqiang, Zhao,Yusheng, Wang,Chunlei, Shen,Jie, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, Antisilencing role of the RNA-directed DNA methylation pathway and a histone acetyltransferase in Arabidopsis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 109, 11425-11430 (2012).

303. Li,Lixin, Piatek,Marek J., Atef,Ahmed, Piatek,Agnieszka, Wibowo,Anjar, Fang,Xiaoyun, Sabir,J. S.M., Zhu,Jian Kang, Mahfouz,Magdy M., Rapid and highly efficient construction of TALE-based transcriptional regulators and nucleases for genome modification. PLANT MOLECULAR BIOLOGY 78, 407-416 (2012).

304. Kwon,Yerim, Yu,Si in, Lee,Hyoungseok, Yim,Joung Han, Zhu,Jian Kang, Lee,Byeong Ha, Arabidopsis serine decarboxylase mutants implicate the roles of ethanolamine in plant growth and development. International Journal of Molecular Sciences 13, 3176-3188 (2012).

305. Khraiwesh,Basel, Zhu,Jian Kang, Zhu,Jianhua, Role of miRNAs and siRNAs in biotic and abiotic stress responses of plants. Biochimica et Biophysica Acta-Gene Regulatory Mechanisms 1819, 137-148 (2012).

306. Wu,Hua Jun, Zhang,Zhonghui, Wang,Jun Yi, Oh,Dong Ha, Dassanayake,Maheshi, Liu,Binghang, Huang,Quanfei, Sun,Hai Xi, Xia,Ran, Wu,Yaorong, Wang,Yi Nan, Yang,Zhao, Liu,Yang, Zhang,Wanke, Zhang,Huawei, Chu,Jinfang, Yan,Cunyu, Fang,Shuang, Zhang,Jinsong, Wang,Yiqin, Zhang,Fengxia, Wang,Guodong, Lee,Sang Yeol, Cheeseman,John M., Yang,Bicheng, Li,Bo, Min,Jiumeng, Yang,Linfeng, Wang,Jun, Chu,Chengcai, Chen,Shou Yi, Bohnert,Hans J., Zhu,Jian Kang, Wang,Xiu Jie, Xie,Qi, Insights into salt tolerance from the genome of Thellungiella salsuginea. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 109, 12219-12224 (2012).

307. Martínez-Macías,María Isabel, Qian,Weiqiang, Miki,Daisuke, Pontes,Olga, Liu,Yunhua, Tang,Kai, Liu,Renyi, Morales-Ruiz,Teresa, Ariza,Rafael R., Roldán-Arjona,Teresa, Zhu,Jian Kang, A DNA 3' Phosphatase Functions in Active DNA Demethylation in Arabidopsis. MOLECULAR CELL 45, 357-370 (2012).

308. Fujii,Hiroaki, Zhu,Jian Kang, Osmotic stress signaling via protein kinases. CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 69, 3165-3173 (2012).

309. Soon,Fen Fen, Ng,Ley Moy, Zhou,X. Edward, West,Graham M., Kovach,Amanda, Tan,M. H.Eileen, Suino-Powell,Kelly M., He,Yuanzheng, Xu,Yong, Chalmers,Michael J., Brunzelle,Joseph S., Zhang,Huiming, Yang,Huaiyu, Jiang,Hualiang, Li,Jun, Yong,Eu Leong, Cutler,Sean, Zhu,Jian Kang, Griffin,Patrick R., Melcher,Karsten, Xu,H. Eric, Molecular mimicry regulates ABA signaling by SnRK2 kinases and PP2C phosphatases. SCIENCE 335, 85-88 (2012).

310. Barrera-Figueroa,Blanca E., Gao,Lei, Wu,Zhigang, Zhou,Xuefeng, Zhu,Jianhua, Jin,Hailing, Liu,Renyi, Zhu,Jian Kang, High throughput sequencing reveals novel and abiotic stress-regulated microRNAs in the inflorescences of rice. BMC Plant Biology 12 (2012).

311. Deng,Dong, Yin,Ping, Yan,Chuangye, Pan,Xiaojing, Gong,Xinqi, Qi,Shiqian, Xie,Tian, Mahfouz,Magdy, Zhu,Jian Kang, Yan,Nieng, Shi,Yigong, Recognition of methylated DNA by TAL effectors (2012), vol. 22, pp. 1502-1504.

312. Deng,Dong, Yan,Chuangye, Pan,Xiaojing, Mahfouz,Magdy, Wang,Jiawei, Zhu,Jian Kang, Shi,Yigong, Yan,Nieng, Structural basis for sequence-specific recognition of DNA by TAL effectors. SCIENCE 335, 720-723 (2012).

313. Batelli,Giorgia, Massarelli,Immacolata, Van Oosten,Michael, Nurcato,Roberta, Vannini,Candida, Raimondi,Giampaolo, Leone,Antonella, Zhu,Jian Kang, Maggio,Albino, Grillo,Stefania, Asg1 is a stress-inducible gene which increases stomatal resistance in salt stressed potato. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 169, 1849-1857 (2012).

314. Zhao,Meng, Ding,Hong, Zhu,Jian Kang, Zhang,Fusuo, Li,Wen Xue, Involvement of miR169 in the nitrogen-starvation responses in Arabidopsis. NEW PHYTOLOGIST 190, 906-915 (2011).

315. Zhang,Huiming, Zhu,Jian Kang, RNA-directed DNA methylation. CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 14, 142-147 (2011).

316. Yunta,Cristina, Martínez-Ripoll,Martín, Zhu,Jian Kang, Albert,Armando, The structure of arabidopsis thaliana OST1 provides insights into the kinase regulation mechanism in response to osmotic stress. JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 414, 135-144 (2011).

317. Wang,Zhen Yu, Xiong,Liming, Li,Wenbo, Zhu,Jian Kang, Zhu,Jianhua, The plant cuticle is required for osmotic stress regulation of abscisic acid biosynthesis and osmotic stress tolerance in Arabidopsis. PLANT CELL 23, 1971-1984 (2011).

318. Ng,Ley Moy, Soon,Fen Fen, Zhou,X. Edward, West,Graham M., Kovach,Amanda, Suino-Powell,Kelly M., Chalmers,Michael J., Li,Jun, Yong,Eu Leong, Zhu,Jian Kang, Griffin,Patrick R., Melcher,Karsten, Xu,H. Eric, Structural basis for basal activity and autoactivation of abscisic acid (ABA) signaling SnRK2 kinases. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 108, 21259-21264 (2011).

319. Mahfouz,Magdy M., Li,Lixin, Shamimuzzaman,Md, Wibowo,Anjar, Fang,Xiaoyun, Zhu,Jian Kang, De novo-engineered transcription activator-like effector (TALE) hybrid nuclease with novel DNA binding specificity creates double-strand breaks. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 108, 2623-2628 (2011).

320. Idris,Ali M., Shahid,M. Shafiq, Briddon,Rob W., Khan,A. J., Zhu,J. K., Brown,J. K., An unusual alphasatellite associated with monopartite begomoviruses attenuates symptoms and reduces betasatellite accumulation. JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY 92, 706-717 (2011).

321. Liu,Jun, Bai,Ge, Zhang,Cuijun, Chen,Wei, Zhou,Jinxing, Zhang,Suwei, Chen,Qing, Deng,Xin, He,Xin Jian, Zhu,Jian Kang, An atypical component of RNA-directed DNA methylation machinery has both DNA methylation-dependent and -independent roles in locus-specific transcriptional gene silencing. CELL RESEARCH 21, 1691-1700 (2011).

322. La,Honggui, Ding,Bo, Mishra,Gyan P., Zhou,Bo, Yang,Hongmei, Bellizzi,Maria Del Rosario, Chen,Songbiao, Meyers,Blake C., Peng,Zhaohua, Zhu,Jian Kang, Wang,Guo Liang, A 5-methylcytosine DNA glycosylase/lyase demethylates the retrotransposon Tos17 and promotes its transposition in rice. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 108, 15498-15503 (2011).

323. Bennetzen,Jeffrey L., Zhu,Jian Kang, Epigenetics of the epigenome (2011), vol. 14, pp. 113-115.

324. Jiang,Caifu, Mithani,Aziz, Gan,Xiangchao, Belfield,Eric J., Klingler,John P., Zhu,Jian Kang, Ragoussis,Jiannis, Mott,Richard, Harberd,Nicholas P., Regenerant arabidopsis lineages display a distinct genome-wide spectrum of mutations conferring variant phenotypes. CURRENT BIOLOGY 21, 1385-1390 (2011).

325. He,Xin Jian, Chen,Taiping, Zhu,Jian Kang, Regulation and function of DNA methylation in plants and animals. CELL RESEARCH 21, 442-465 (2011).

326. Quintero,Francisco J., Martinez-Atienza,Juliana, Villalta,Irene, Jiang,Xingyu, Kim,Woe Yeon, Ali,Zhair, Fujii,Hiroaki, Mendoza,Imelda, Yun,Dae Jin, Zhu,Jian Kang, Pardo,Jose M., Activation of the plasma membrane Na/H antiporter salt-overly-sensitive 1 (SOS1) by phosphorylation of an auto-inhibitory C-terminal domain. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 108, 2611-2616 (2011).

327. Gong,Zhizhong, Zhu,Jian Kang, Active DNA demethylation by oxidation and repair. CELL RESEARCH 21, 1649-1651 (2011).

328. Fujii,Hiroaki, Verslues,Paul E., Zhu,Jian Kang, Arabidopsis decuple mutant reveals the importance of SnRK2 kinases in osmotic stress responses in vivo. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 108, 1717-1722 (2011).

329. Barrera-Figueroa,Blanca E., Gao,Lei, Diop,Ndeye N., Wu,Zhigang, Ehlers,Jeffrey D., Roberts,Philip A., Close,Timothy J., Zhu,Jian Kang, Liu,Renyi, Identification and comparative analysis of drought-associated microRNAs in two cowpea genotypes. BMC Plant Biology 11 (2011).

330. Dassanayake,Maheshi, Oh,Dong Ha, Haas,Jeffrey S., Hernandez,Alvaro, Hong,Hyewon, Ali,Shahjahan, Yun,Dae Jin, Bressan,Ray A., Zhu,Jian Kang, Bohnert,Hans J., Cheeseman,John M., The genome of the extremophile crucifer Thellungiella parvula. NATURE GENETICS 43, 913-918 (2011).

331. Zhu,Jianhua, Lee,Byeong Ha, Dellinger,Mike, Cui,Xinping, Zhang,Changqing, Wu,Shang, Nothnagel,Eugene A., Zhu,Jian Kang, A cellulose synthase-like protein is required for osmotic stress tolerance in Arabidopsis. PLANT JOURNAL 63, 128-140 (2010).

332. Zhu,Jianhua, Verslues,Paul E., Zheng,Xianwu, Lee,Byeong Ha, Zhan,Xiangqiang, Manabe,Yuzuki, Sokolchik,Irina, Zhu,Yanmei, Dong,Chun Hai, Zhu,Jian Kang, Hasegawa,Paul M., Bressan,Ray A., Erratum: HOS10 encodes an R2R3-type MYB transcription factor essential for cold acclimation in plants (Plant Biology (2005), 102, (9966-9971) DOI: 10.1073/pnas.0503960102) (2010), vol. 107.

333. Zheng,Zhimin, Xing,Yu, He,Xin Jian, Li,Wenbo, Hu,Yuanlei, Yadav,Sudesh Kumar, Oh,Jeeeun, Zhu,Jian Kang, An SGS3-like protein functions in RNA-directed DNA methylation and transcriptional gene silencing in Arabidopsis. PLANT JOURNAL 62, 92-99 (2010).

334. Yao,Yingyin, Ni,Zhongfu, Peng,Huiru, Sun,Fenglong, Xin,Mingming, Sunkar,Ramanjulu, Zhu,Jian Kang, Sun,Qixin, Non-coding small RNAs responsive to abiotic stress in wheat (Triticum aestivum L.). FUNCTIONAL & INTEGRATIVE GENOMICS 10, 187-190 (2010).

335. Fedoroff,N. V., Battisti,D. S., Beachy,R. N., Cooper,P. J.M., Fischhoff,D. A., Hodges,C. N., Knauf,V. C., Lobell,D., Mazur,B. J., Molden,D., Reynolds,M. P., Ronald,P. C., Rosegrant,M. W., Sanchez,P. A., Vonshak,A., Zhu,J. K., Radically rethinking agriculture for the 21st century (2010), vol. 327, pp. 833-834.

336. Ren,Zhonghai, Zheng,Zhimin, Chinnusamy,Viswanathan, Zhu,Jianhua, Cui,Xinping, Iida,Kei, Zhu,Jian Kang, RAS1, a quantitative trait locus for salt tolerance and ABA sensitivity in Arabidopsis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 107, 5669-5674 (2010).

337. Ren,Zhonghai, Zheng,Zhimin, Chinnusamy,Viswanathan, Zhu,Jianhua, Cui,Xinping, Iida,Kei, Zhu,Jian Kang, Erratum: RAS1, a quantitative trait locus for salt tolerance and ABA sensitivity in Arabidopsis (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2010) 107, 12 (5669-5674) DOI: 10.1073/pnas.0910798107) (2010), vol. 107.

338. Ren,Xiaozhi, Chen,Zhizhong, Liu,Yue, Zhang,Hairong, Zhang,Min, Liu,Qian, Hong,Xuhui, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, ABO3, a WRKY transcription factor, mediates plant responses to abscisic acid and drought tolerance in Arabidopsis. PLANT JOURNAL 63, 417-429 (2010).

339. Klingler,John P., Batelli,Giorgia, Zhu,Jian Kang, ABA receptors: The START of a new paradigm in phytohormone signalling. JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 61, 3199-3210 (2010).

340. Melcher,Karsten, Xu,Yong, Ng,Ley Moy, Zhou,X. Edward, Soon,Fen Fen, Chinnusamy,Viswanathan, Suino-Powell,Kelly M., Kovach,Amanda, Tham,Fook S., Cutler,Sean R., Li,Jun, Yong,Eu Leong, Zhu,Jian Kang, Xu,H. Eric, Identification and mechanism of ABA receptor antagonism. Nature Structural and Molecular Biology 17, 1102-1108 (2010).

341. Liu,Qian, Wang,Junguo, Miki,Daisuke, Xia,Ran, Yu,Wenxiang, He,Junna, Zheng,Zhimin, Zhu,Jian Kang, Gonga,Zhizhong, DNA replication factor C1 mediates genomic stability and transcriptional gene silencing in Arabidopsis. PLANT CELL 22, 2336-2352 (2010).

342. Jin,Hailing, Zhu,Jian Kang, A viral suppressor protein inhibits host RNA silencing by hooking up with Argonautes. GENES & DEVELOPMENT 24, 853-856 (2010).

343. Jin,Hailing, Zhu,Jian Kang, How Many Ways Are There to Generate Small RNAs? (2010), vol. 38, pp. 775-777.

344. Oh,Dong Ha, Dassanayake,Maheshi, Haas,Jeffrey S., Kropornika,Anna, Wright,Chris, d'Urzo,Matilde Paino, Hong,Hyewon, Ali,Shahjahan, Hernandez,Alvaro, Lambert,Georgina M., Inan,Gunsu, Galbraith,David W., Bressan,Ray A., Yun,Dae Jin, Zhu,Jian Kang, Cheeseman,John M., Bohnert,Hans J., Genome structures and halophyte-specific gene expression of the extremophile thellungiella parvula in comparison with Thellungiella salsuginea (Thellungiella halophila) and arabidopsis. PLANT PHYSIOLOGY 154, 1040-1052 (2010).

345. Lee,Byeong Ha, Zhu,Jian Kang, Phenotypic analysis of Arabidopsis mutants: Germination rate under salt/hormone-induced stress. Cold Spring Harbor Protocols 5 (2010).

346. Lee,Byeong Ha, Zhu,Jian Kang, Phenotypic analysis of arabidopsis mutants: Electrolyte leakage after freezing stress. Cold Spring Harbor Protocols 5 (2010).

347. Gao,Zhihuan, Liu,Hai Liang, Daxinger,Lucia, Pontes,Olga, He,Xinjian, Qian,Weiqiang, Lin,Huixin, Xie,Mingtang, Lorkovic,Zdravko J., Zhang,Shoudong, Miki,Daisuke, Zhan,Xiangqiang, Pontier,Dominique, Lagrange,Thierry, Jin,Hailing, Matzke,Antonius J.M., Matzke,Marjori, Pikaard,Craig S., Zhu,Jian Kang, An RNA polymerase II-and AGO4-associated protein acts in RNA-directed DNA methylation. NATURE 465, 106-109 (2010).

348. Chinnusamy,Viswanathan, Zhu,Jian Kang, Sunkar,Ramanjulu, Gene regulation during cold stress acclimation in plants. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) 639, 39-55 (2010).

349. Chinnusamy,Viswanathan, Zhu,Jian Kang, Epigenetic regulation: Chromatin modeling and small RNAS (2010), pp. 217-241.

350. Law,Julie A., Ausin,Israel, Johnson,Lianna M., Vashisht,Ajay A., Zhu,Jian Kang, Wohlschlegel,James A., Jacobsen,Steven E., A Protein Complex Required for Polymerase V Transcripts and RNA- Directed DNA Methylation in Arabidopsis. CURRENT BIOLOGY 20, 951-956 (2010).

351. Zhou,Xuefeng, Sunkar,Ramanjulu, Jin,Hailing, Zhu,Jian Kang, Zhang,Weixiong, Genome-wide identification and analysis of small RNAs originated from natural antisense transcripts in Oryza sativa. GENOME RESEARCH 19, 70-78 (2009).

352. Park,Sang Youl, Fung,Pauline, Nishimura,Noriyuki, Jensen,Davin R., Fujii,Hiroaki, Zhao,Yang, Lumba,Shelley, Santiago,Julia, Rodrigues,Americo, Chow,Tsz Fung F., Alfred,Simon E., Bonetta,Dario, Finkelstein,Ruth, Provart,Nicholas J., Desveaux,Darrell, Rodriguez,Pedro L., McCourt,Peter, Zhu,Jian Kang, Schroeder,Julian I., Volkman,Brian F., Cutler,Sean R., Abscisic acid inhibits type 2C protein phosphatases via the PYR/PYL family of START proteins. SCIENCE 324, 1068-1071 (2009).

353. Yang,Qing, Chen,Zhi Zhong, Zhou,Xiao Feng, Yin,Hai Bo, Li,Xia, Xin,Xiu Fang, Hong,Xu Hui, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, Overexpression of SOS (salt overly sensitive) genes increases salt tolerance in transgenic Arabidopsis. Molecular Plant 2, 22-31 (2009).

354. Ream,Thomas S., Haag,Jeremy R., Wierzbicki,Andrzej T., Nicora,Carrie D., Norbeck,Angela D., Zhu,Jian Kang, Hagen,Gretchen, Guilfoyle,Thomas J., Paša-Tolić,Ljiljana, Pikaard,Craig S., Subunit Compositions of the RNA-Silencing Enzymes Pol IV and Pol V Reveal Their Origins as Specialized Forms of RNA Polymerase II. MOLECULAR CELL 33, 192-203 (2009).

355. Rohila,Jai S., Chen,Mei, Chen,Shuo, Chen,Johann, Cerny,Ronald L., Dardick,Christopher, Canlas,Patrick, Fujii,Hiroaki, Gribskov,Michael, Kanrar,Siddhartha, Knoflicek,Lucas, Stevenson,Becky, Xie,Mingtang, Xu,Xia, Zheng,Xianwu, Zhu,Jian Kang, Ronald,Pamela, Fromm,Michael E., Protein-protein interactions of tandem affinity purified protein kinases from rice. PLoS ONE 4 (2009).

356. Melcher,Karsten, Ng,Ley Moy, Zhou,X. Edward, Soon,Fen Fen, Xu,Yong, Suino-Powell,Kelly M., Park,Sang Youl, Weiner,Joshua J., Fujii,Hiroaki, Chinnusamy,Viswanathan, Kovach,Amanda, Li,Jun, Wang,Yonghong, Li,Jiayang, Peterson,Francis C., Jensen,Davin R., Yong,Eu Leong, Volkman,Brian F., Cutler,Sean R., Zhu,Jian Kang, Xu,H. Eric, A gate-latch-lock mechanism for hormone signalling by abscisic acid receptors. NATURE 462, 602-608 (2009).

357. Bertorello,Alejandro Mario, Zhu,Jian Kang, SIK1/SOS2 networks: Decoding sodium signals via calcium-responsive protein kinase pathways. PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 458, 613-619 (2009).

358. Zhu,Jian Kang, Active DNA demethylation mediated by DNA glycosylases (2009), vol. 43, pp. 143-166.

359. He,Xin Jian, Hsu,Yi Feng, Zhu,Shihua, Wierzbicki,Andrzej T., Pontes,Olga, Pikaard,Craig S., Liu,Hai Liang, Wang,Co Shine, Jin,Hailing, Zhu,Jian Kang, An Effector of RNA-Directed DNA Methylation in Arabidopsis Is an ARGONAUTE 4- and RNA-Binding Protein. CELL 137, 498-508 (2009).

360. He,Xin Jian, Hsu,Yi Feng, Zhu,Shihua, Liu,Hai Liang, Pontes,Olga, Zhu,Jianhua, Cui,Xinping, Wang,Co Shine, Zhu,Jian Kang, A conserved transcriptional regulator is required for RNA-directed DNA methylation and plant development. GENES & DEVELOPMENT 23, 2717-2722 (2009).

361. He,Xin Jian, Hsu,Yi Feng, Pontes,Olga, Zhu,Jianhua, Lu,Jian, Bressan,Ray A., Pikaard,Craig, Wang,Co Shine, Zhu,Jian Kang, NRPD4, a protein related to the RPB4 subunit of RNA polymerase II, is a component of RNA polymerases IV and v and is required for RNA-directed DNA methylation. GENES & DEVELOPMENT 23, 318-330 (2009).

362. Iida,Kei, Jin,Hailing, Zhu,Jian Kang, Bioinformatics analysis suggests base modifications of tRNAs and miRNAs in Arabidopsis thaliana. BMC Genomics 10 (2009).

363. Dong,Chun Hai, Zolman,Bethany K., Bartel,Bonnie, Lee,Byeong Ha, Stevenson,Becky, Agarwal,Manu, Zhu,Jian Kang, Disruption of Arabidopsis CHY1 reveals an important role of metabolic status in plant cold stress signaling. Molecular Plant 2, 59-72 (2009).

364. Lee,Byeong Ha, Zhu,Jian Kang, Phenotypic analysis of arabidopsis mutants: Root elongation under salt/hormone-induced stress. Cold Spring Harbor Protocols 4 (2009).

365. Gong,Zhizhong, Chinnusamy,Viswanathan, Zhu,Jian Kang, The Molecular Networks of Abiotic Stress Signaling (2009), vol. 33, pp. 388-416.

366. Fujii,Hiroaki, Zhu,Jian Kang, An autophosphorylation site of the protein kinase SOS2 is important for salt tolerance in Arabidopsis. Molecular Plant 2, 183-190 (2009).

367. Fujii,Hiroaki, Zhu,Jian Kang, Arabidopsis mutant deficient in 3 abscisic acid-activated protein kinases reveals critical roles in growth, reproduction, and stress. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 106, 8380-8385 (2009).

368. Fujii,Hiroaki, Chinnusamy,Viswanathan, Rodrigues,Americo, Rubio,Silvia, Antoni,Regina, Park,Sang Youl, Cutler,Sean R., Sheen,Jen, Rodriguez,Pedro L., Zhu,Jian Kang, In vitro reconstitution of an abscisic acid signalling pathway. NATURE 462, 660-664 (2009).

369. Ding,Xiaodong, Richter,Todd, Chen,Mei, Fujii,Hiroaki, Su Seo,Young, Xie,Mingtang, Zheng,Xianwu, Kanrar,Siddhartha, Stevenson,Rebecca A., Dardick,Christopher, Li,Ying, Jiang,Hao, Zhang,Yan, Yu,Fahong, Bartley,Laura E., Chern,Mawsheng, Bart,Rebecca, Chen,Xiuhua, Zhu,Lihuang, Farmerie,William G., Gribskov,Michael, Zhu,Jian Kang, Fromm,Michael E., Ronald,Pamela C., Song,Wen Yuan, A rice kinase-protein interaction map. PLANT PHYSIOLOGY 149, 1478-1492 (2009).

370. Chinnusamy,Viswanathan, Zhu,Jian Kang, Epigenetic regulation of stress responses in plants. CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 12, 133-139 (2009).

371. Chinnusamy,Viswanathan, Zhu,Jian Kang, Rna-directed DNA methylation and demethylation in plants. SCI CHINA SER C 52, 331-343 (2009).

372. Bressan,Ray, Bohnert,Hans, Zhu,Jian Kang, Perspective: Abiotic stress tolerance: From gene discovery in model organisms to crop improvement. Molecular Plant 2, 1-2 (2009).

373. Zhu,Jianhua, Jae,Cheol Jeong, Zhu,Yanmei, Sokolchik,Irina, Miyazaki,Saori, Zhu,Jian Kang, Hasegawa,Paul M., Bohnert,Hans J., Shi,Huazhong, Yun,Dae Jin, Bressan,Ray A., Involvement of Arabidopsis HOS15 in histone deacetylation and cold tolerance. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 105, 4945-4950 (2008).

374. Zhou,Xuefeng, Wang,Guandong, Sutoh,Keita, Zhu,Jian Kang, Zhang,Weixiong, Identification of cold-inducible microRNAs in plants by transcriptome analysis. Biochimica et Biophysica Acta-Gene Regulatory Mechanisms 1779, 780-788 (2008).

375. Zheng,Xianwu, Pontes,Olga, Zhu,Jianhua, Miki,Daisuke, Zhang,Fei, Li,Wen Xue, Iida,Kei, Kapoor,Avnish, Pikaard,Craig S., Zhu,Jian Kang, ROS3 is an RNA-binding protein required for DNA demethylation in Arabidopsis. NATURE 455, 1259-1262 (2008).

376. Zhang,Hairong, Ohyama,Kiyoshi, Boudet,Julie, Chen,Zhizhong, Yang,Jilai, Zhang,Min, Muranaka,Toshiya, Maurel,Christophe, Zhu,Jian Kang, Gonga,Zhizhong, Dolichol biosynthesis and its effects on the unfolded protein response and abiotic stress resistance in Arabidopsis. PLANT CELL 20, 1879-1898 (2008).

377. Yu,Hong, Chen,Xi, Hong,Yuan Yuan, Wang,Yao, Xu,Ping, Ke,Sheng Dong, Liu,Hai Yan, Zhu,Jian Kang, Oliver,David J., Xiang,Cheng Bin, Activated expression of an Arabidopsis HD-START protein confers drought tolerance with improved root system and reduced stomatal density. PLANT CELL 20, 1134-1151 (2008).

378. Li,Wen Xue, Oono,Youko, Zhu,Jianhua, He,Xin Jian, Wu,Jian Min, Iida,Kei, Lu,Xiao Yan, Cui,Xinping, Jin,Hailing, Zhu,Jian Kang, The Arabidopsis NFYA5 transcription factor is regulated transcriptionally and posttranscriptionally to promote drought resistance. PLANT CELL 20, 2238-2251 (2008).

379. Vacic,Vladimir, Jin,Hailing, Zhu,Jian Kang, Lonardi,Stefano (2008) A probabilistic method for small RNA flowgram matching. in Pacific Symposium on Biocomputing 2008, PSB 2008, pp 75-86.

380. Sunkar,Ramanjulu, Zhou,Xuefeng, Zheng,Yun, Zhang,Weixiong, Zhu,Jian Kang, Identification of novel and candidate miRNAs in rice by high throughput sequencing. BMC Plant Biology 8 (2008).

381. Chung,Jung Sung, Zhu,Jian Kang, Bressan,Ray A., Hasegawa,Paul M., Shi,Huazhong, Reactive oxygen species mediate Na+-induced SOS1 mRNA stability in Arabidopsis. PLANT JOURNAL 53, 554-565 (2008).

382. Subramanian,Senthil, Fu,Yan, Sunkar,Ramanjulu, Barbazuk,W. Brad, Zhu,Jian Kang, Yu,Oliver, Novel and nodulation-regulated microRNAs in soybean roots. BMC Genomics 9 (2008).

383. Kanaoka,Masahiro M., Pillitteri,Lynn Jo, Fujii,Hiroaki, Yoshida,Yuki, Bogenschutz,Naomi L., Takabayashi,Junji, Zhu,Jian Kang, Torii,Keiko U., SCREAM/ICE1 and SCREAM2 specify three cell-state transitional steps leading to Arabidopsis stomatal differentiation. PLANT CELL 20, 1775-1785 (2008).

384. Zhu,Jian Kang, Epigenome Sequencing Comes of Age (2008), vol. 133, pp. 395-397.

385. Zhu,Jian Kang, Reconstituting plant miRNA biogenesis (2008), vol. 105, pp. 9851-9852.

386. Jin,Hailing, Vacic,Vladimir, Girke,Thomas, Lonardi,Stefano, Zhu,Jian Kang, Small RNAs and the regulation of cis-natural antisense transcripts in Arabidopsis. BMC Molecular Biology 9 (2008).

387. Horan,Kevin, Jang,Charles, Bailey-Serres,Julia, Mittler,Ron, Shelton,Christian, Harper,Jeff F., Zhu,Jian Kang, Cushman,John C., Gollery,Martin, Girke,Thomas, Annotating genes of known and unknown function by large-scale coexpression analysis. PLANT PHYSIOLOGY 147, 41-57 (2008).

388. Du,Jin, Huang,Yue Ping, Xi,Jing, Cao,Min Jie, Ni,Wan Song, Chen,Xi, Zhu,Jian Kang, Oliver,David J., Xiang,Cheng Bin, Functional gene-mining for salt-tolerance genes with the power of Arabidopsis. PLANT JOURNAL 56, 653-664 (2008).

389. Chinnusamy,Viswanathan, Gong,Zhizhong, Zhu,Jian Kang, Abscisic acid-mediated epigenetic processes in plant development and stress responses. Journal of Integrative Plant Biology 50, 1187-1195 (2008).

390. Chinnusamy,V., Gong,Z., Zhu,J. K., Nuclear RNA export and its importance in abiotic stress responses of plants (2008), vol. 326, pp. 235-255.

391. Meyers,Blake C., Axtell,Michael J., Bartel,Bonnie, Bartel,David P., Baulcombe,David, Bowman,John L., Cao,Xiaofeng, Carrington,James C., Chen,Xuemei, Green,Pamela J., Griffiths-Jones,Sam, Jacobsen,Steven E., Mallory,Allison C., Martienssen,Robert A., Poethig,R. Scott, Qi,Yijun, Vaucheret,Herve, Voinnet,Olivier, Watanabe,Yuichiro, Weigel,Detlef, Zhui,Jian Kang, Criteria for annotation of plant microRNAs (2008), vol. 20, pp. 3186-3190.

392. Zhu,Jianhua, Kapoor,Avnish, Sridhar,Vaniyambadi V., Agius,Fernanda, Zhu,Jian Kang, The DNA Glycosylase/Lyase ROS1 Functions in Pruning DNA Methylation Patterns in Arabidopsis. CURRENT BIOLOGY 17, 54-59 (2007).

393. Zhu,Jianhua, Dong,Chun Hai, Zhu,Jian Kang, Interplay between cold-responsive gene regulation, metabolism and RNA processing during plant cold acclimation. CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 10, 290-295 (2007).

394. Zhu,Jianhua, Fu,Xinmiao, Koo,Yoon Duck, Zhu,Jian Kang, Jenney,Francis E., Adams,Michael W.W., Zhu,Yanmei, Shi,Huazhong, Yun,Dae Jin, Hasegawa,Paul M., Bressan,Ray A., An enhancer mutant of Arabidopsis salt overly sensitive 3 mediates both ion homeostasis and the oxidative stress response. MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 27, 5214-5224 (2007).

395. Zheng,Xianwu, Zhu,Jianhua, Kapoor,Avnish, Zhu,Jian Kang, Role of Arabidopsis AGO6 in siRNA accumulation, DNA methylation and transcriptional gene silencing. EMBO JOURNAL 26, 1691-1701 (2007).

396. Zhang,Kangling, Sridhar,Vaniyambadi V., Zhu,Jianhua, Kapoor,Avnish, Zhu,Jian Kang, Distinctive core histone post-translational modification patterns in Arabidopsis thaliana. PLoS ONE 2 (2007).

397. Yao,Yingyin, Guo,Ganggang, Ni,Zhongfu, Sunkar,Ramanjulu, Du,Jinkun, Zhu,Jian Kang, Sun,Qixin, Cloning and characterization of microRNAs from wheat (Triticum aestivum L.). Genome Biology 8 (2007).

398. Wang,Yu, Liu,Jun, Xia,Ran, Wang,Junguo, Shen,Jie, Cao,Rui, Hong,Xuhui, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, The protein kinase TOUSLED is required for maintenance of transcriptional gene silencing in Arabidopsis. EMBO REPORTS 8, 77-83 (2007).

399. Sridhar,Vaniyambadi V., Kapoor,Avnish, Zhang,Kangling, Zhu,Jianjun, Zhou,Tao, Hasegawa,Paul M., Bressan,Ray A., Zhu,Jian Kang, Control of DNA methylation and heterochromatic silencing by histone H2B deubiquitination. NATURE 447, 735-738 (2007).

400. Fuglsang,Anja T., Guo,Yan, Cuin,Tracey A., Qiu,Quansheng, Song,Chunpeng, Kristiansen,Kim A., Bych,Katrine, Schulz,Alexander, Shabala,Sergey, Schumaker,Karen S., Palmgren,Michael G., Zhub,Jian Kang, Arabidopsis protein kinase PKS5 inhibits the plasma membrane H +-ATPase by preventing interaction with 14-3-3 protein. PLANT CELL 19, 1617-1634 (2007).

401. Sunkar,Ramanjulu, Zhu,Jian Kang, Micro RNAs and short-interfering RNAs in plants. Journal of Integrative Plant Biology 49, 817-826 (2007).

402. Sunkar,Ramanjulu, Chinnusamy,Viswanathan, Zhu,Jianhua, Zhu,Jian Kang, Small RNAs as big players in plant abiotic stress responses and nutrient deprivation. TRENDS IN PLANT SCIENCE 12, 301-309 (2007).

403. Martínez-Atienza,Juliana, Jiang,Xingyu, Garciadeblas,Blanca, Mendoza,Imelda, Zhu,Jian Kang, Pardo,José M., Quintero,Francisco J., Conservation of the salt overly sensitive pathway in rice. PLANT PHYSIOLOGY 143, 1001-1012 (2007).

404. Zhu,Jiang Kang, Shimamoto,Ko, Cell signaling and gene regulation. When will signaling meet small RNAs and epigenetic regulation? (2007), vol. 10, pp. 433-435.

405. Sánchez-Barrena,María José, Fujii,Hiroaki, Angulo,Ivan, Martínez-Ripoll,Martín, Zhu,Jian Kang, Albert,Armando, The Structure of the C-Terminal Domain of the Protein Kinase AtSOS2 Bound to the Calcium Sensor AtSOS3. MOLECULAR CELL 26, 427-435 (2007).

406. Fujii,Hiroaki, Verslues,Paul E., Zhu,Jian Kang, Identification of two protein kinases required for abscisic acid regulation of seed germination, root growth, and gene expression in Arabidopsis. PLANT CELL 19, 485-494 (2007).

407. Einset,John, Nielsen,Erik, Connolly,Erin L., Bones,Atle, Sparstad,Torfinn, Winge,Per, Zhu,Jian Kang, Membrane-trafficking RabA4c involved in the effect of glycine betaine on recovery from chilling stress in Arabidopsis. PHYSIOLOGIA PLANTARUM 130, 511-518 (2007).

408. Verslues,Paul E., Kim,Yong Sig, Zhu,Jian Kang, Altered ABA, proline and hydrogen peroxide in an Arabidopsis glutamate:glyoxylate aminotransferase mutant. PLANT MOLECULAR BIOLOGY 64, 205-217 (2007).

409. Verslues,Paul E., Zhu,Jian Kang, New developments in abscisic acid perception and metabolism. CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 10, 447-452 (2007).

410. Verslues,Paul E., Batelli,Giorgia, Grillo,Stefania, Agius,Fernanda, Kim,Yong Sig, Zhu,Jianhua, Agarwal,Manu, Katiyar-Agarwal,Surekha, Zhu,Jian Kang, Interaction of SOS2 with nucleoside diphosphate kinase 2 and catalases reveals a point of connection between salt stress and H2O2 signaling in Arabidopsis thaliana. MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 27, 7771-7780 (2007).

411. Chinnusamy,Viswanathan, Zhu,Jianjun, Zhou,Tao, Zhu,Jian Kang, Small Rnas: Big role in abiotic stress tolerance of plants (2007), pp. 223-260.

412. Chinnusamy,Viswanathan, Zhu,Jianhua, Zhu,Jian Kang, Cold stress regulation of gene expression in plants. TRENDS IN PLANT SCIENCE 12, 444-451 (2007).

413. Chakraborty,Niranjan, Ohta,Masaru, Zhu,Jian Kang, Recognition of a PP2C interaction motif in several plant protein kinases (2007), vol. 365, pp. 287-298.

414. Carpaneto,Armando, Ivashikina,Natalya, Levchenko,Victor, Krol,Elzbieta, Jeworutzki,Elena, Zhu,Jian Kang, Hedrich,Rainer, Cold transiently activates calcium-permeable channels in Arabidopsis mesophyll cells. PLANT PHYSIOLOGY 143, 487-494 (2007).

415. Batelli,Giorgia, Verslues,Paul E., Agius,Fernanda, Qiu,Quansheng, Fujii,Hiroaki, Pan,Songqin, Schumaker,Karen S., Grillo,Stefania, Zhu,Jian Kang, SOS2 promotes salt tolerance in part by interacting with the vacuolar H+-ATPase and upregulating its transport activity. MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 27, 7781-7790 (2007).

416. Agarwal,Manu, Zhu,Jian Kang, Integration of Abiotic Stress Signaling Pathways (2007), pp. 215-247.

417. Xia,Ran, Wang,Junguo, Liu,Chunyan, Wang,Yu, Wang,Youqun, Zhai,Jixian, Liu,Jun, Hong,Xuhui, Cao,Xiaofeng, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, ROR1/RPA2A, a putative replication protein A2, functions in epigenetic gene silencing and in regulation of meristem development in Arabidopsis. PLANT CELL 18, 85-103 (2006).

418. Sunkar,Ramanjulu, Kapoor,Avnish, Zhu,Jian Kang, Erratum: Posttranscriptional induction of two Cu/Zn superoxide dismutase genes in Arabidopsis is mediated by downregulation of miR398 and important for oxidative stress tolerance (Plant Cell (2006) 18 (2051-2065)) (2006), vol. 18.

419. Sunkar,Ramanjulu, Kapoor,Avnish, Zhu,Jian Kang, Posttranscriptional induction of two Cu/Zn superoxide dismutase genes in Arabidopsis is mediated by downregulation of miR398 and important for oxidative stress tolerance. PLANT CELL 18, 2051-2065 (2006).

420. Kim,Yong Sig, Schumaker,Karen S., Zhu,Jian Kang, EMS mutagenesis of Arabidopsis. Methods in Molecular Biology 323, 101-103 (2006).

421. Shoji,Tsubasa, Suzuki,Koya, Abe,Tatsuya, Kaneko,Yayoi, Shi,Huazhong, Zhu,Jian Kang, Rus,Ana, Hasegawa,Paul M., Hashimoto,Takashi, Salt stress affects cortical microtubule organization and helical growth in Arabidopsis. PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 47, 1158-1168 (2006).

422. Rohila,Jai S., Chen,Mei, Chen,Shuo, Chen,Johann, Cerny,Ronald, Dardick,Chris, Canlas,Patrick, Xu,Xia, Gribskov,Michael, Kanrar,Siddhartha, Zhu,Jian Kang, Ronald,Pamela, Fromm,Michael E., Protein-protein interactions of tandem affinity purification-tagged protein kinases in rice. PLANT JOURNAL 46, 1-13 (2006).

423. Ohta,Masaru, Schumaker,Karen S., Zhu,Jian Kang, Mechanisms underlying plant tolerance to abiotic stresses (2006), pp. 360-385.

424. Mittler,Ron, Kim,Yong Sig, Song,Luhua, Coutu,Jesse, Coutu,Alicia, Ciftci-Yilmaz,Sultan, Lee,Hojoung, Stevenson,Becky, Zhu,Jian Kang, Gain- and loss-of-function mutations in Zat10 enhance the tolerance of plants to abiotic stress. FEBS LETTERS 580, 6537-6542 (2006).

425. Maggio,Albino, Zhu,Jian Kang, Hasegawa,Paul M., Bressan,Ray A., Osmogenetics: Aristotle to Arabidopsis. PLANT CELL 18, 1542-1557 (2006).

426. Katiyar-Agarwal,Surekha, Zhu,Jianhua, Kim,Kangmin, Agarwal,Manu, Fu,Xinmiao, Huang,Alex, Zhu,Jian Kang, The plasma membrane Na+/H+ antiporter SOS1 interacts with RCD1 and functions in oxidative stress tolerance in Arabidopsis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 103, 18816-18821 (2006).

427. Katiyar-Agarwal,Surekha, Morgan,Rebekah, Dahlbeck,Douglas, Borsani,Omar, Villegas,Andy, Zhu,Jian Kang, Staskawicz,Brian J., Jin,Hailing, A pathogen-inducible endogenous siRNA in plant immunity. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 103, 18002-18007 (2006).

428. Dong,Chun Hai, Hu,Xiangyang, Tang,Weiping, Zheng,Xianwu, Yong,Sig Kim, Lee,Byeong Ha, Zhu,Jian Kang, A putative Arabidopsis nucleoporin, AtNUP160, is critical for RNA export and required for plant tolerance to cold stress. MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 26, 9533-9543 (2006).

429. Dong,Chun Hai, Agarwal,Manu, Zhang,Yiyue, Xie,Qi, Zhu,Jian Kang, The negative regulator of plant cold responses, HOS1, is a RING E3 ligase that mediates the ubiquitination and degradation of ICE1. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 103, 8281-8286 (2006).

430. Lee,Byeong Ha, Kapoor,Avnish, Zhu,Jianhua, Zhu,Jian Kang, Stabilized1, a stress-upregulated nuclear protein, is required for pre-mRNA splicing, mRNA turnover, and stress tolerance in Arabidopsis. PLANT CELL 18, 1736-1749 (2006).

431. Gollery,Martin, Harper,Jeff, Cushman,John, Mittler,Taliah, Girke,Thomas, Zhu,Jian Kang, Bailey-Serres,Julia, Mittler,Ron, What makes species unique? The contribution of proteins with obscure features. GENOME BIOLOGY 7 (2006).

432. Verslues,Paul E., Guo,Yan, Dong,Chun Hai, Ma,Wujun, Zhu,Jian Kang, Mutation of SAD2, an importin β-domain protein in Arabidopsis, alters abscisic acid sensitivity. PLANT JOURNAL 47, 776-787 (2006).

433. Verslues,Paul E., Agarwal,Manu, Katiyar-Agarwal,Surekha, Zhu,Jianhua, Zhu,Jian Kang, Methods and concepts in quantifying resistance to drought, salt and freezing, abiotic stresses that affect plant water status. PLANT JOURNAL 45, 523-539 (2006).

434. Verslues,P. E., Agarwal,M., Katiyar-Agarwal,S., Zhu,J., Zhu,J. K., Erratum: Methods and concepts in quantifying resistance to drought, salt and freezing, abiotic stresses that affect plant water status (Plant Journal (2006) 45 (523-539)) (2006), vol. 46.

435. Platten,J. Damien, Cotsaftis,Olivier, Berthomieu,Pierre, Bohnert,Hans, Davenport,Romola J., Fairbairn,David J., Horie,Tomoaki, Leigh,Roger A., Lin,Hong Xuan, Luan,Sheng, Mäser,Pascal, Pantoja,Omar, Rodríguez-Navarro,Alonso, Schachtman,Daniel P., Schroeder,Julian I., Sentenac,Hervé, Uozumi,Nobuyuki, Véry,Anne Aliénor, Zhu,Jian Kang, Dennis,Elizabeth S., Tester,Mark, Nomenclature for HKT transporters, key determinants of plant salinity tolerance (2006), vol. 11, pp. 372-374.

436. Chinnusamy,Viswanathan, Zhu,Jianhua, Zhu,Jian Kang, Salt stress signaling and mechanisms of plant salt tolerance. Genetic engineering 27, 141-177 (2006).

437. Chinnusamy,Viswanathan, Zhu,Jianhua, Zhu,Jian Kang, Gene regulation during cold acclimation in plants. PHYSIOLOGIA PLANTARUM 126, 52-61 (2006).

438. Chen,Zhizhong, Zhang,Hairong, Jablonowski,Daniel, Zhou,Xiaofeng, Ren,Xiaozhi, Hong,Xuhui, Schaffrath,Raffael, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, Mutations in ABO1/ELO2, a subunit of holo-elongator, increase abscisic acid sensitivity and drought tolerance in Arabidopsis thaliana. MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 26, 6902-6912 (2006).

439. Agius,Fernanda, Kapoor,Avnish, Zhu,Jian Kang, Role of the Arabidopsis DNA glycosylase/lyase ROS1 in active DNA demethylation. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 103, 11796-11801 (2006).

440. Agarwal,Manu, Hao,Yujin, Kapoor,Avnish, Dong,Chun Hai, Fujii,Hiroaki, Zheng,Xianwu, Zhu,Jian Kang, A R2R3 type MYB transcription factor is involved in the cold regulation of CBF genes and in acquired freezing tolerance. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 281, 37636-37645 (2006).

441. Zhu,Jianhua, Verslues,Paul E., Zheng,Xianwu, Lee,Byeong Ha, Zhan,Xiangqiang, Manabe,Yuzuki, Sokolchik,Irina, Zhu,Yanmei, Dong,Chun Hai, Zhu,Jian Kang, Hasegawa,Paul M., Bressan,Ray A., HOS10 encodes an R2R3-type MYB transcription factor essential for cold acclimation in plants. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 102, 9966-9971 (2005).

442. Sunkar,Ramanjulu, Girke,Thomas, Jain,Pradeep Kumar, Zhu,Jian Kang, Cloning and characterization of microRNAs from rice. PLANT CELL 17, 1397-1411 (2005).

443. Sunkar,Ramanjulu, Girke,Thomas, Zhu,Jian Kang, Identification and characterization of endogenous small interfering RNAs from rice. NUCLEIC ACIDS RESEARCH 33, 4443-4454 (2005).

444. Song,Chun Peng, Agarwal,Manu, Ohta,Masaru, Guo,Yan, Halfter,Ursula, Wang,Pengcheng, Zhu,Jian Kang, Role of an Arabidopsis AP2/EREBP-type transcriptional repressor in abscisic acid and drought stress responses. PLANT CELL 17, 2384-2396 (2005).

445. Kapoor,Avnish, Agius,Fernanda, Zhu,Jian Kang, Preventing transcriptional gene silencing by active DNA demethylation (2005), vol. 579, pp. 5889-5898.

446. Kapoor,Avnish, Agarwal,Manu, Andreucci,Andrea, Zheng,Xianwu, Gong,Zhizhong, Hasegawa,Paul M., Bressan,Ray A., Zhu,Jian Kang, Mutations in a conserved replication protein suppress transcriptional gene silencing in a DNA- methylation-independent manner in Arabidopsis. CURRENT BIOLOGY 15, 1912-1918 (2005).

447. Kamei,Ayako, Seki,Motoaki, Umezawa,Taishi, Ishida,Junko, Satou,Masakazu, Akiyama,Kenji, Zhu,Jian Kang, Shinozaki,Kazuo, Analysis of gene expression profiles in Arabidopsis salt overly sensitive mutants sos2-1 and sos3-1. PLANT CELL AND ENVIRONMENT 28, 1267-1275 (2005).

448. Sánchez-Barrena,María José, Martínez-Ripoll,Martín, Zhu,Jian Kang, Albert,Armando, The structure of the Arabidopsis thaliana SOS3: Molecular mechanism of sensing calcium for salt stress response. JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 345, 1253-1264 (2005).

449. Lee,Byeong Ha, Henderson,David A., Zhu,Jian Kang, The Arabidopsis cold-responsive transcriptome and its regulation by ICE1. PLANT CELL 17, 3155-3175 (2005).

450. Gong,Zhizhong, Dong,Chun Hai, Lee,Hojoung, Zhu,Jianhua, Xiong,Liming, Gong,Deming, Stevenson,Becky, Zhu,Jian Kang, A DEAD box RNA helicase is essential for mRNA export and important for development and stress responses in Arabidopsis. PLANT CELL 17, 256-267 (2005).

451. Fujii,Hiroaki, Chiou,Tzyy Jen, Lin,Shu I., Aung,Kyaw, Zhu,Jian Kang, A miRNA involved in phosphate-starvation response in Arabidopsis. CURRENT BIOLOGY 15, 2038-2043 (2005).

452. Verslues,P. E., Zhu,J. K., Before and beyond ABA: Upstream sensing and internal signals that determine ABA accumulation and response under abiotic stress. BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS 33, 375-379 (2005).

453. Chinnusamy,Viswanathan, Jagendorf,André, Zhu,Jian Kang, Understanding and improving salt tolerance in plants. CROP SCIENCE 45, 437-448 (2005).

454. Chen,Zhizhong, Hong,Xuhui, Zhang,Hairong, Wang,Youqun, Li,Xia, Zhu,Jian Kang, Gong,Zhizhong, Disruption of the cellulose synthase gene, AtCesA8/IRX1, enhances drought and osmotic stress tolerance in Arabidopsis. PLANT JOURNAL 43, 273-283 (2005).

455. Borsani,Omar, Zhu,Jianhua, Verslues,Paul E., Sunkar,Ramanjulu, Zhu,Jian Kang, Endogenous siRNAs derived from a pair of natural cis-antisense transcripts regulate salt tolerance in Arabidopsis. CELL 123, 1279-1291 (2005).

456. Zhu,Jianhua, Shi,Huazhong, Lee,Byeong Ha, Damsz,Barbara, Cheng,Shie, Stirm,Vicki, Zhu,Jian Kang, Hasegawa,Paul M., Bressan,Ray A., An Arabidopsis homeodomain transcription factor gene, HOS9, mediates cold tolerance through a CBF-independent pathway. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 101, 9873-9878 (2004).

457. Zhang,James Z., Creelman,Robert A., Zhu,Jian Kang, From laboratory to field. Using information from Arabidopsis to engineer salt, cold, and drought tolerance in crops. PLANT PHYSIOLOGY 135, 615-621 (2004).

458. Xiong,Liming, Lee,Hojoung, Huang,Rongfeng, Zhu,Jian Kang, A single amino acid substitution in the Arabidopsis FIERY1/HOS2 protein confers cold signaling specificity and lithium tolerance. PLANT JOURNAL 40, 536-545 (2004).

459. Taji,Teruaki, Seki,Motoaki, Satou,Masakazu, Sakurai,Tetsuya, Kobayashi,Masatomo, Ishiyama,Kanako, Narusaka,Yoshihiro, Narusaka,Mari, Zhu,Jian Kang, Shinozaki,Kazuo, Comparative genomics in salt tolerance between arabidopsis and arabidopsis-related halophyte salt cress using arabidopsis microarray. PLANT PHYSIOLOGY 135, 1697-1709 (2004).

460. Sunkar,Ramanjulu, Zhu,Jian Kang, Novel and stress regulated microRNAs and other small RNAs from Arabidopsis w inside box sign. PLANT CELL 16, 2001-2019 (2004).

461. Qiu,Quan Sheng, Guo,Yan, Quintero,Francisco J., Pardo,José M., Schumaker,Karen S., Zhu,Jian Kang, Regulation of Vacuolar Na+/H+ Exchange in Arabidopsis thaliana by the Salt-Overly-Sensitive (SOS) Pathway. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 279, 207-215 (2004).

462. Rus,Ana, Lee,Byeong Ha, Muñoz-Mayor,Alicia, Sharkhuu,Altanbadralt, Miura,Kenji, Zhu,Jian Kang, Bressan,Ray A., Hasegawa,Paul M., AtHKT1 facilitates Na+ homeostasis and K+ nutrition in planta. PLANT PHYSIOLOGY 136, 2500-2511 (2004).

463. Song,Chun Peng, Guo,Yan, Qiu,Quansheng, Lambert,Georgina, Galbraith,David W., Jagendorf,André, Zhu,Jian Kang, A probable Na+(K+)/H+ exchanger on the chloroplast envelope functions in pH homeostasis and chloroplast development in Arabidopsis thaliana. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 101, 10211-10216 (2004).

464. Wang,Zeng Lan, Li,Ping Hua, Fredricksen,Mark, Gong,Zhi Zhong, Kim,C. S., Zhang,Changquing, Bohnert,Hans J., Zhu,Jian Kang, Bressan,Ray A., Hasegawa,Paul M., Zhao,Yan Xiu, Zhang,Hui, Expressed sequence tags from Thellungiella halophila, a new model to study plant salt-tolerance. PLANT SCIENCE 166, 609-616 (2004).

465. Ma,X. L., Zhang,Q., Shi,H. Z., Zhu,J. K., Zhao,Y. X., Ma,C. L., Zhang,H., Molecular cloning and different expression of a vacuolar Na +/H + antiporter gene in Suaeda salsa under salt stress. BIOLOGIA PLANTARUM 48, 219-225 (2004).

466. Sánchez-Barrena,M. J., Martínez-Ripoll,M., Zhu,J. K., Albert,A., SOS3 (salt overly sensitive 3) from Arabidopsis thaliana: Expression, purification, crystallization and preliminary X-ray analysis. Acta Crystallographica Section D-Structural Biology 60, 1272-1274 (2004).

467. Inan,Günsu, Zhang,Quan, Li,Pinghua, Wang,Zenglan, Cao,Ziyi, Zhang,Hui, Zhang,Changqing, Quist,Tanya M., Goodwin,S. Mark, Zhu,Jianhua, Shi,Huazhong, Damsz,Barbara, Charbaji,Tarif, Gong,Qingqiu, Ma,Shisong, Fredricksen,Mark, Galbraith,David W., Jenks,Matthew A., Rhodes,David, Hasegawa,Paul M., Bohnert,Hans J., Joly,Robert J., Bressan,Ray A., Zhu,Jian Kang, Salt cress. A halophyte and cryophyte arabidopsis relative model system and its applicability to molecular genetic analyses of growth and development of extremophiles. PLANT PHYSIOLOGY 135, 1718-1737 (2004).

468. Cheng,Ning Hui, Pittman,Jon K., Zhu,Jian Kang, Hirschi,Kendal D., The Protein Kinase SOS2 Activates the Arabidopsis H+/Ca 2+ Antiporter CAX1 to Integrate Calcium Transport and Salt Tolerance. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 279, 2922-2926 (2004).

469. Guo,Yan, Qiu,Quan Sheng, Quintero,Francisco J., Pardo,José M., Ohta,Masaru, Zhang,Changqing, Schumaker,Karen S., Zhu,Jian Kang, Transgenic Evaluation of Activated Mutant Alleles of SOS2 Reveals a Critical Requirement for Its Kinase Activity and C-Terminal Regulatory Domain for Salt Tolerance in Arabidopsis thaliana. PLANT CELL 16, 435-449 (2004).

470. Gong,Deming, Guo,Yan, Schumaker,Karen S., Zhu,Jian Kang, The SOS3 family of calcium sensors and SOS2 family of protein kinases in arabidopsis. PLANT PHYSIOLOGY 134, 919-926 (2004).

471. Chinnusamy,Viswanathan, Schumaker,Karen, Zhu,Jian Kang, Molecular genetic perspectives on cross-talk and specificity in abiotic stress signalling in plants. JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 55, 225-236 (2004).

472. Xiong,Liming, Zhu,Jian Kang, Regulation of abscisic acid biosynthesis. PLANT PHYSIOLOGY 133, 29-36 (2003).

473. Veronese,Paola, Narasimhan,Meena L., Stevenson,Rebecca A., Zhu,Jian K., Weller,Stephen C., Subbarao,Krishna V., Bressan,Ray A., Identification of a locus controlling Verticillium disease symptom response in Arabidopsis thaliana. PLANT JOURNAL 35, 574-587 (2003).

474. Shi,Huazhong, Kim,Yong Sig, Guo,Yan, Stevenson,Becky, Zhu,Jian Kang, The Arabidopsis SOS5 locus encodes a putative cell surface adhesion protein and is required for normal cell expansion. PLANT CELL 15, 19-32 (2003).

475. Shi,Huazhong, Lee,Byeong ha, Wu,Shaw Jye, Zhu,Jian Kang, Overexpression of a plasma membrane Na+/H+ antiporter gene improves salt tolerance in Arabidopsis thaliana. NATURE BIOTECHNOLOGY 21, 81-85 (2003).

476. Qiu,Quan Sheng, Barkla,Bronwyn J., Vera-Estrella,Rosario, Zhu,Jian Kang, Schumaker,Karen S., Na+/H+ exchange activity in the plasma membrane of Arabidopsis. PLANT PHYSIOLOGY 132, 1041-1052 (2003).

477. Ohta,Masaru, Guo,Yan, Halfter,Ursula, Zhu,Jian Kang, A novel domain in the protein kinase SOS2 mediates interaction with the protein phosphatase 2C ABI2. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 100, 11771-11776 (2003).

478. Hrabak,Estelle M., Chan,Catherine W.M., Gribskov,Michael, Harper,Jeffrey F., Choi,Jung H., Halford,Nigel, Kudla,Jörg, Luan,Sheng, Nimmo,Hugh G., Sussman,Michael R., Thomas,Martine, Walker-Simmons,Kay, Zhu,Jian Kang, Harmon,Alice C., The Arabidopsis CDPK-SnRK superfamily of protein kinases. PLANT PHYSIOLOGY 132, 666-680 (2003).

479. Zhu,Jian Kang, Regulation of ion homeostasis under salt stress. CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 6, 441-445 (2003).

480. Chinnusamy,Viswanathan, Ohta,Masaru, Kanrar,Siddhartha, Lee,Byeong ha, Hong,Xuhui, Agarwal,Manu, Zhu,Jian Kang, ICE1: A regulator of cold-induced transcriptome and freezing tolerance in arabidopsis. GENES & DEVELOPMENT 17, 1043-1054 (2003).

481. Zhu,Jianhua, Gong,Zhizhong, Zhang,Changqing, Song,Chun Peng, Damsz,Barbara, Inan,Günsu, Koiwa,Hisashi, Zhu,Jian Kang, Hasegawa,Paul M., Bressan,Ray A., OSM1/SYP61: A syntaxin protein in Arabidopsis controls abscisic acid-mediated and non-abscisic acid-mediated responses to abiotic stress. PLANT CELL 14, 3009-3028 (2002).

482. Xiong,Liming, Schumaker,Karen S., Zhu,Jian Kang, Cell signaling during cold, drought, and salt stress. PLANT CELL 14 (2002).

483. Xiong,Liming, Lee,Hojoung, Ishitani,Manabu, Tanaka,Yuko, Stevenson,Becky, Koiwa,Hisashi, Bressan,Ray A., Hasegawa,Paul M., Zhu,Jian Kang, Repression of stress-responsive genes by FIERY2, a novel transcriptional regulator in Arabidopsis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 99, 10899-10904 (2002).

484. Xiong,Liming, Lee,Hojoung, Ishitani,Manabu, Zhu,Jian Kang, Regulation of osmotic stress-responsive gene expression by the LOS6/ABA1 locus in Arabidopsis. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 277, 8588-8596 (2002).

485. Xiong,L., Zhu,Jian Kang, Molecular and genetic aspects of plant responses to osmotic stress. PLANT CELL AND ENVIRONMENT 25, 131-139 (2002).

486. Viswanathan,C., Zhu,Jian Kang, Molecular genetic analysis of cold-regulated gene transcription. PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 357, 877-886 (2002).

487. Shi,Huazhong, Xiong,Liming, Stevenson,Becky, Lu,Tiegang, Zhu,Jian Kang, The Arabidopsis salt overly sensitive 4 mutants uncover a critical role for vitamin B6 in plant salt tolerance. PLANT CELL 14, 575-588 (2002).

488. Shi,Huazhong, Zhu,Jian Kang, SOS4, a pyridoxal kinase gene, is required for root hair development in Arabidopsis. PLANT PHYSIOLOGY 129, 585-593 (2002).

489. Shi,Huazhong, Zhu,Jian Kang, Regulation of expression of the vacuolar Na+/H+ antiporter gene AtNHX1 by salt stress and abscisic acid. PLANT MOLECULAR BIOLOGY 50, 543-550 (2002).

490. Shi,Huazhong, Quintero,Francisco J., Pardo,Jose M., Zhu,Jian Kang, The putative plasma membrane NA+/H+ antiporter SOS1 controls long-distance NA+ transport in plants. PLANT CELL 14, 465-477 (2002).

491. Qiu,Quan Sheng, Guo,Yan, Dietrich,Margaret A., Schumaker,Karen S., Zhu,Jian Kang, Regulation of SOS1, a plasma membrane Na+/H+ exchanger in Arabidopsis thaliana, by SOS2 and SOS3. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 99, 8436-8441 (2002).

492. Koiwa,Hisashi, Barb,Adam W., Xiong,Liming, Li,Fang, McCully,Michael G., Lee,Byeong Ha, Sokolchik,Irina, Zhu,Jianhua, Gong,Zhizhong, Reddy,Muppala, Sharkhuu,Altanbadralt, Manabe,Yuzuki, Yokoi,Shuji, Zhu,Jian Kang, Bressan,Ray A., Hasegawa,Paul M., C-terminal domain phosphatase-like family members (AtCPLs) differentially regulate Arabidopsis thaliana abiotic stress signaling, growth, and development. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 99, 10893-10898 (2002).

493. Zhu,Jian Kang, Salt and drought stress signal transduction in plants (2002), vol. 53, pp. 247-273.

494. Quintero,Francisco J., Ohta,Masaru, Shi,Huazhong, Zhu,Jian Kang, Pardo,Jose M., Reconstitution in yeast of the Arabidopsis SOS signaling pathway for Na+ homeostasis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 99, 9061-9066 (2002).

495. Hojoung,Lee, Guo,Yan, Ohta,Masaru, Xiong,Liming, Stevenson,Becky, Zhu,Jian Kang, LOS2, a genetic locus required for cold-responsive gene transcription encodes a bi-functional enolase. EMBO JOURNAL 21, 2692-2702 (2002).

496. Lee,Byeong Ha, Lee,Hojoung, Xiong,Liming, Zhu,Jian Kang, A mitochondrial complex I defect impairs cold-regulated nuclear gene expression. PLANT CELL 14, 1235-1251 (2002).

497. Guo,Yan, Xiong,Liming, Song,Chun Peng, Gong,Deming, Halfter,Ursula, Zhu,Jian Kang, A calcium sensor and its interacting protein kinase are global regulators of abscisic acid signaling in Arabidopsis. DEVELOPMENTAL CELL 3, 233-244 (2002).

498. Guo,Yan, Xiong,Liming, Ishitani,Manabu, Zhu,Jian Kang, An Arabidopsis mutation in translation elongation factor 2 causes superinduction of CBF/DREB1 transcription factor genes but blocks the induction of their downstream targets under low temperatures. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 99, 7786-7791 (2002).

499. Gong,Zhizhong, Morales-Ruiz,Teresa, Ariza,Rafael R., Roldán-Arjona,Teresa, David,Lisa, Zhu,Jian Kang, ROS1, a repressor of transcriptional gene silencing in Arabidopsis, encodes a DNA glycosylase/lyase. CELL 111, 803-814 (2002).

500. Gong,Zhizhong, Lee,Hojoung, Xiong,Liming, Jagendorf,André, Stevenson,Becky, Zhu,Jian Kang, RNA helicase-like protein as an early regulator of transcription factors for plant chilling and freezing tolerance. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 99, 11507-11512 (2002).

501. Gong,Deming, Zhang,Changqing, Chen,Xiuyin, Gong,Zhizhong, Zhu,Jian Kang, Constitutive activation and transgenic evaluation of the function of an Arabidopsis PKS protein kinase. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 277, 42088-42096 (2002).

502. Gong,Deming, Guo,Yan, Jagendorf,Andre T., Zhu,Jian Kang, Biochemical characterization of the Arabidopsis protein kinase SOS2 that functions in salt tolerance. PLANT PHYSIOLOGY 130, 256-264 (2002).

503. Gong,Deming, Gong,Zhizhong, Guo,Yan, Zhu,Jian Kang, Expression, activation, and biochemical properties of a novel Arabidopsis protein kinase. PLANT PHYSIOLOGY 129, 225-234 (2002).

504. Gong,Deming, Gong,Zhizhong, Guo,Yan, Chen,Xiuyin, Zhu,Jian Kang, Biochemical and functional characterization of PKS11, a novel Arabidopsis protein kinase. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 277, 28340-28350 (2002).

505. Chinnusamy,Viswanathan, Stevenson,Becky, Lee,Byeong ha, Zhu,Jian Kang, Screening for gene regulation mutants by bioluminescence imaging. Science's STKE : signal transduction knowledge environment 2002 (2002).

506. Xiong,Liming, Gong,Zhizhong, Rock,Christopher D., Subramanian,Senthil, Guo,Yan, Xu,Wenying, Galbraith,David, Zhu,Jian Kang, Modulation of Abscisic Acid Signal Transduction and Biosynthesis by an Sm-like Protein in Arabidopsis. DEVELOPMENTAL CELL 1, 771-781 (2001).

507. Xiong,L., Zhu,J. K., Abiotic stress signal transduction in plants: Molecular and genetic perspectives. PHYSIOLOGIA PLANTARUM 112, 152-166 (2001).

508. Xiong,L., Ishitani,M., Lee,H., Zhu,J. K., The Arabidopsis LOS5/ABA3 locus encodes a molybdenum cofactor sulfurase and modulates cold stress- and osmotic stress-responsive gene expression. PLANT CELL 13, 2063-2083 (2001).

509. Xiong,L., Lee,B. H., Ishitani,M., Lee,H., Zhang,C., Zhu,J. K., FIERY1 encoding an inositol polyphosphate 1-phosphatase is negative regulator of abscisic acid and stress signaling in Arabidopsis. GENES & DEVELOPMENT 15, 1971-1984 (2001).

510. Rus,Ana, Yokoi,Shuji, Sharkhuu,Altanbadralt, Reddy,Muppala, Lee,Byeong Ha, Matsumoto,Tracie K., Koiwa,Hisashi, Zhu,Jian Kang, Bressan,Ray A., Hasegawa,Paul M., AtHKT1 is a salt tolerance determinant that controls Na+ entry into plant roots. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 98, 14150-14155 (2001).

511. Lee,H., Xiong,L., Gong,Z., Ishitani,M., Stevenson,B., Zhu,J. K., The Arabidopsis HOS1 gene negatively regulates cold signal transduction and encodes a RING finger protein that displays cold-regulated nucleo-cytoplasmic partitioning. GENES & DEVELOPMENT 15, 912-924 (2001).

512. Zhu,Jian Kang, Cell signaling under salt, water and cold stresses. CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 4, 401-406 (2001).

513. Zhu,Jian Kang, Plant salt tolerance. TRENDS IN PLANT SCIENCE 6, 66-71 (2001).

514. Bohnert,Hans J., Ayoubi,Patricia, Borchert,Chris, Bressan,Ray A., Burnap,Robert L., Cushman,John C., Cushman,Mary Ann, Deyholos,Michael, Fischer,Robert, Galbraith,David W., Hasegawa,Paul M., Jenks,Matt, Kawasaki,Shinji, Koiwa,Hisashi, Kore-Eda,Shin, Lee,Byeong Ha, Michalowski,Chris B., Misawa,Eduardo, Nomura,Mika, Ozturk,Neslihan, Postier,Bradley, Prade,Rolf, Song,Chun Peng, Tanaka,Yuko, Wang,Hong, Zhu,Jian Kang, A genomics approach towards salt stress tolerance. PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 39, 295-311 (2001).

515. Lee,Byeong Ha, Stevenson,Becky, Zhu,Jian Kang, High-throughput screening of arabidopsis mutants with deregulated stress-responsive luciferase gene expression using a CCD camera (2001), pp. 557-564.

516. Guo,Y., Halfter,U., Ishitani,M., Zhu,J. K., Molecular characterization of functional domains in the protein kinase SOS2 that is required for plant salt tolerance. PLANT CELL 13, 1383-1399 (2001).

517. Bressan,Ray A., Zhang,Changqing, Zhang,Hui, Hasegawa,Paul M., Bohnert,Hans J., Zhu,Jian Kang, Learning from the Arabidopsis experience. The next gene search paradigm. PLANT PHYSIOLOGY 127, 1354-1360 (2001).

518. Shi,Huazhong, Ishitani,Manabu, Kim,Cheolsoo, Zhu,Jian Kang, The Arabidopsis thaliana salt tolerance gene SOS1 encodes a putative Na+/H+ antiporter. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 97, 6896-6901 (2000).

519. Hasegawa,Paul M., Bressan,Ray A., Zhu,Jian Kang, Bohnert,Hans J., Plant cellular and molecular responses to high salinity (2000), vol. 51, pp. 463-499.

520. Liu,Jiping, Ishitani,Manabu, Halfter,Ursula, Kim,Cheol Soo, Zhu,Jian Kang, The Arabidopsis thaliana SOS2 gene encodes a protein kinase that is required for salt tolerance. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 97, 3730-3734 (2000).

521. Zhu,J. K., Genetic analysis of plant salt tolerance using arabidopsis. PLANT PHYSIOLOGY 124, 941-948 (2000).

522. Ishitani,M., Liu,J., Halfter,U., Kim,C. S., Shi,W., Zhu,J. K., SOS3 function in plant salt tolerance requires N-myristoylation and calcium binding. PLANT CELL 12, 1667-1677 (2000).

523. Halfter,Ursula, Ishitani,Manabu, Zhu,Jian Kang, The Arabidopsis SOS2 protein kinase physically interacts with and is activated by the calcium-binding protein SOS3. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 97, 3735-3740 (2000).

524. Xiong,Liming, Ishitani,Manabu, Lee,Hojoung, Zhu,Jian Kang, HOS5 - A negative regulator of osmotic stress-induced gene expression in Arabidopsis thaliana. PLANT JOURNAL 19, 569-578 (1999).

525. Xiong,Liming, Ishitani,Manabu, Zhu,Jian Kang, Interaction of osmotic stress, temperature, and abscisic acid in the regulation of gene expression in Arabidopsis. PLANT PHYSIOLOGY 119, 205-211 (1999).

526. Xiong,Liming, David,Lisa, Stevenson,Becky, Zhu,Jian Kang, High Throughput Screening of Signal Transduction Mutants with Luciferase Imaging. PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER 17, 159-170 (1999).

527. Lee,Hojoung, Xiong,Liming, Ishitani,Manabu, Stevenson,Becky, Zhu,Jian Kang, Cold-regulated gene expression and freezing tolerance in an Arabidopsis thaliana mutant. PLANT JOURNAL 17, 301-308 (1999).

528. Liu,Jiping, Zhu,Jian Kang, A calcium sensor homolog required for plant salt tolerance. SCIENCE 280, 1943-1945 (1998).

529. Zhu,Jian Kang, Liu,Jiping, Xiong,Liming, Genetic analysis of salt tolerance in arabidopsis: Evidence for a critical role of potassium nutrition. PLANT CELL 10, 1181-1191 (1998).

530. Ishitani,Manabu, Xiong,Liming, Lee,Hojoung, Stevenson,Becky, Zhu,Jian Kang, HOS1, a genetic locus involved in cold-responsive gene expression in arabidopsis. PLANT CELL 10, 1151-1161 (1998).

531. Frohnmeyer,Hanns, Bowler,Chris, Zhu,Jian Kang, Yamagata,Hiroshi, Schäfer,Eberhard, Chua,Nam Hai, Different roles for calcium and calmodulin in phytochrome- and UV-regulated expression of chalcone synthase. PLANT JOURNAL 13, 763-772 (1998).

532. Liu,Jiping, Zhu,Jian Kang, Proline accumulation and salt-stress-induced gene expression in a salt-hypersensitive mutant of Arabidopsis. PLANT PHYSIOLOGY 114, 591-596 (1997).

533. Liu,Jiping, Zhu,Jian Kang, An Arabidopsis mutant that requires increased calcium for potassium nutrition and salt tolerance. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 94, 14960-14964 (1997).

534. Zhu,Jian Kang, Hasegawa,Paul M., Bressan,Ray A., Molecular Aspects of Osmotic Stress in Plants. CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES 16, 253-277 (1997).

535. Ishitani,Manabu, Xiong,Liming, Stevenson,Becky, Zhu,Jian Kang, Genetic analysis of osmotic and cold stress signal transduction in Arabidopsis: Interactions and convergence of abscisic acid-dependent and abscisic acid-independent pathways. PLANT CELL 9, 1935-1949 (1997).

536. Ding,Lei, Zhu,Jian Kang, A role for arabinogalactan-proteins in root epidermal cell expansion. PLANTA 203, 289-294 (1997).

537. Ding,Lei, Zhu,Jian Kang, Reduced Na+ uptake in the NaCl-hypersensitive sos1 mutant of Arabidopsis thaliana. PLANT PHYSIOLOGY 113, 795-799 (1997).

538. Abad,Laura R., D'Urzo,Matilde Paino, Liu,Dong, Narasimhan,Meena L., Reuveni,Moshe, Zhu,Jian Kang, Niu,Xiaomu, Singh,Narendra K., Hasegawa,Paul M., Bressan,Ray A., Antifungal activity of tobacco osmotin has specificity and involves plasma membrane permeabilization. PLANT SCIENCE 118, 11-23 (1996).

539. Lin,Yakang, Wang,Yalai, Zhu,Jian Kang, Yang,Zhenbiao, Localization of a Rho GTPase implies a role in tip growth and movement of the generative cell in pollen tubes. PLANT CELL 8, 293-303 (1996).

540. Zhu,Jian Kang, Hasegawa,Paul M., Bressan,Ray A., Niu,Xiaomu, Multiple transcripts of a calcium-binding protein gene from Atriplex nummularia are differentially regulated by developmental and environmental stimuli. PHYSIOLOGIA PLANTARUM 97, 499-506 (1996).

541. Wu,Shaw Jye, Ding,Lei, Zhu,Jian Kang, SOS1, a genetic locus essential for salt tolerance and potassium acquisition. PLANT CELL 8, 617-627 (1996).

542. Zhu,Jian Kang, Bressan,Ray A., Hasegawa,Paul M., Determination of Protein Isoprenylation in Vitro and in Vivo (1995), vol. 50, pp. 31-39.

543. Zhu,Jian Kang, Damsz,Barbara, Kononowicz,Andrzej K., Bressan,Ray A., Hasegawa,Paul M., A higher plant extracellular vitronectin-like adhesion protein is related to the translational elongation factor-1α. PLANT CELL 6, 393-404 (1994).

544. Niu,Xiaomu, Zhu,Jian Kang, Narasimhan,Meena L., Bressan,Ray A., Hasegawa,Paul M., Plasma-membrane H+-ATPase gene expression is regulated by NaCl in cells of the halophyte Atriplex nummularia L. PLANTA 190, 433-438 (1993).

545. Zhu,Jian Kang, Shi,Jun, Singh,Utpal, Wyatt,Sarah E., Bressan,Ray A., Hasegawa,Paul M., Carpita,Nicholas C., Enrichment of vitronectin- and fibronectin-like proteins in NaCl-adapted plant cells and evidence for their involvement in plasma membrane-cell wall adhesion. PLANT JOURNAL 3, 637-646 (1993).

546. Zhu,Jian Kang, Shi,Jun, Bressan,Ray A., Hasegawa,Paul M., Expression of an Atriplex nummularia gene encoding a protein homologous to the bacterial molecular chaperone DnaJ. PLANT CELL 5, 341-349 (1993).

547. Zhu,Jian Kang, Bressan,Ray A., Hasegawa,Paul M., Loss of arabinogalactan-proteins from the plasma membrane of NaCl-adapted tobacco cells. PLANTA 190, 221-226 (1993).

548. Zhu,J. K., Bressan,R. A., Hasegawa,P. M., Isoprenylation of the plant molecular chaperone ANJ1 facilitates membrane association and function at high temperature. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 90, 8557-8561 (1993).

549. Komalavilas,P., Zhu,J. K., Nothnagel,E. A., Arabinogalactan-proteins from the suspension culture medium and plasma membrane of rose cells. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 266, 15956-15965 (1991).

550. Zhu,Jian Kang, Nothnagel,Eugene A., Fluorometric determination of carbohydrate with 2-aminothiophenol. ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 195, 101-104 (1991).